Barcaleta për martesën

– Të gjithë meshkujt lindin të lirë dhe të barabartë. Por, disa prej tyre… martohen!

– Një martesë e lumtur bazohet në dhënie dhe marrje: Burri jep, ndërsa gruaja merr.

– Martesa është pak a shumë si një violinë, pasi muzika e bukur përfundon dhe telat janë të ngjitur…

– Një burrë ka thënë: “Nuk e kam ditur se çfarë është lumturia, derisa u martova… mirëpo atëherë ishte shumë vonë!”

Të ngjashme