Roli i marketingut në ndërtimin e markës

Prishtinë | 16 Kor 2016 | 18:00 | Nga

Të perceptohesh si inovator është veprimi më i rëndësishëm marketing për krijimin e besimit në një brand të të Mirave Konsumatore që Rriten me Shpejtësi, sipas analizës së sjelljeve të blerësve të 12,000 konsumatorëve europianë.

Europanel, një partneritet global midis firmave të kërkimit GfK dhe Kantar Worldpanel, udhëhoqi një studim madhor në fillim të vitit 2015 në tre markat më të të mëdha të kategorisë Të Mira Konsumatore që Rriten me Shpejtësi (FMCG) nëpër 9 vende europiane.

Ai vlerësoi përgjigjet nga 12,000 konsumatorë dhe i lidhi ato me sjelljet e blerjeve të 150,000 individëve për të bërë një lidhje ndërmjet besimit dhe suksesit të brandit.

Këshilluesi i Europanel, Dr. Oliver Koll shpjegon se inovacioni nga një brandë është më tepër i lidhur me besimin se sa prezencën në mediat sociale ose perceptimin e reklamimit.

“Aktiviteti i promovimit të perceptuar, nga ana tjetër, nuk ka impakt në besimin dhe nivelet aktuale të promovimit lidhen negativisht me besimin,” shkruan ai.

“Duket se brandet që mbështeten shumë në zbritjet e çmimeve për të shitjen e produkteve mund të rrezikojnë besueshmërinë e ofertave të tyre,” ka shtuar Koll.

Një mjet efektiv për markat që kërkojnë të ndërtojnë më shumë besim është të zhvillohet reputacioni i të qënit “korrentë” ose “modernë” sepse ky perceptim është shumë më i rëndësishëm se sa pasja e një trashëgimie të gjatë ose të shikohesh si një ikonë lokale.

Zhvillimi i reputacionit për shkak të qenit një brand gazmor ose emocionues nuk lidhet domosdoshmërisht me nivelet e larta të besimit në një markë, ka gjetur kërkimi, por ofrimi në mënyrë konsistente i cilësisë së lartë është esencial për të qënë i perceptuar si prestigjioz.

Rëndësia e përgjithshme e besimit nënvizohet edhe në gjetjet e studimeve të tjera që kanë zbuluar se një në tre konsumatorë do të rekomandonte brande nga ato me besimin më të lartë.

Për më tepër, një në gjashtë europianë thanë se do të përgatiteshin për të paguar një çmim më të lartë për këto marka, ose më shumë se dyfishi.

Në një prej këshillave të tij të fundit për markat, Koll thotë: “Besimi i lartë krijon në rreth vicioz, të ndihmon të fitosh më shumë blerës, gjë e cila nga ana e vet lidhet me nivele të larta të besimit.

“Ndërsa studimi tregon se disa brande mund të fillojnë nga një pozicion i vështirë (për shkak të mesatares se kategorisë së tyre, bazës blerëse apo të vendit), çdo brand mund të fitojë besim, por duhet ta mbrojë këtë pozicion në mënyrë të vazhdueshme”.

Fjalë Kryesore:

Të ngjashme