Thirrje për aplikim për fermerët e Rahovecit

Prishtinë | 20 Sht 2019 | 16:08 | Nga Ekonomia Online

Njoftohen fermerët e komunës së Rahovecit se Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural, në kuadër të programit për zhvillimin e bujqësisë për vitin 2019, ka paraparë që të bëjë ndërtimin e Serrave me participim për kultivuesit e perimeve.   

Të drejtën për aplikim e kanë të gjithë fermerët e komunës së Rahovecit që i përmbushin kriteret e parapara si: 

Të jetë (fermer ose fermere) – kultivues i perimeve ( i regjistruar ne programin EFR),

Të jetë i gatshëm – e gatshme të nënshkruaj marrëveshjen me kushtet e përcaktuara nga Komuna e Rahovecit,

Të jetë i gatshëm të kryej participimin prej 20%,

Përfituesit e viteve të kaluara do të jenë të ranguar në shkallën e dytë.

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim

Lista poseduese e tokës – certifikata e pronësisë,

Kopja e planit të parcelës ku do të vendoset Serra,

Kopja e letërnjoftimit të vlefshëm të Republikës së Kosovës,

Dëshminë mbi pagesën e tatimit në pronë.

Përzgjedhjen do ta bëjë komisioni i formuar pas mbylljes së afatit të aplikimit dhe do të formohet nga Kryetari i Komunës së Rahovecit.

Informatat dhe data e Aplikimit:

Aplikimin  fermerët mund ta bëjnë në zyrat e Drejtorisë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural. Afati i aplikimit fillon prej datës 23 shtator 2019  deri me datën 11 tetor 2019 . 

Në këtë vegëz: https://kk.rks-gov.net/rahovec/wp-content/uploads/sites/23/2019/09/Thirrje-per-aplikim-nga-DBPZhR-per-fermer-per-nd%C3%83%C2%ABrtimin-e-serra-me-participim-per-kultivuesit-e-perimeve.pdf, mund të gjeni informata më në detaje lidhur me thirrjen .

Fjalë Kryesore:

Të ngjashme