AKP: Njoftim për shpalljen e listave fillestare

Prishtinë | 04 Nën 2021 | 12:15 | Nga Ekonomia Online

N J O F T I M

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton të gjithë ish punëtorët e Ndërmarrjeve Shoqërore në vijim:

Stacioni i Veterinës Rahovec; KB Pirana Prizren; Fapol Podujevë; Apiko Pejë, dhe Ekonomia Pyjore Prishtinë  se publikimi i  Listave Fillestare do të bëhet me datë 4, 5, 6, 7, 8 Nëntor 2021 .

Listat mund ti gjeni në webfaqen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit www.pak-ks.org.  

O B A V E Š T E N J E

Kosovska agencija za privatizaciju obaveštava sve bivše radnike sledećih društvenih preduzeća:

Veterinarska Stanica Orahovac, ZZ Pirana Prizren, Fapol Podujevo, Apiko Peć, i Šumsko gazdinstvo Priština  da će objavljivanje Početnih spiskova biti izvršeno dana 4, 5, 6, 7, 8 novembra 2021. godine.

Spiskove možete naći na vebstranici Kosovske agencije za privatizaciju www.pak-ks.org.  

Fjalë Kryesore:

Të ngjashme