Për pesë muaj ATK-ja inkasoi 211 milionë €

Prishtinë | 05 Qer 2019 | 15:16 | Nga Ekonomia Online

Administrata Tatimore e Kosovës për periudhën Janar-Maj 2019 ka treguar performancë të mirë sa i përket inkasimit të të hyrave. Gjatë kësaj periudhe janë mbledhur 211.4 milionë euro, nëse e krahasojmë me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar janë mbledhur 9.2% apo 17.8 milionë euro më shumë.

Si rezultat për rritjen e të hyrave janë avancimi i vazhdueshëm i shërbimeve ndaj tatimpaguesve, të cilat kanë lehtësuar në masë të madhe deklarimin dhe pagesën e tatimeve, si dhe kanë ngritur nivelin e përmbushjes vullnetare. Po ashtu,  rol të rëndësishëm ka edhe rritja e aktiviteteve në teren e sidomos ndërmarrja e veprimeve për mbledhjen e borxheve tatimore të pa shlyera të cilat aktivitete janë  intensifikuar në masë të madhe e qe do të  vazhdojnë edhe ditëve në vijim.

Administrata Tatimore do të vazhdoj të punoj në ruajtjen dhe ngritjen e imazhit të një administrate transparente dhe në shërbim të të gjithë tatimpaguesve.  Motoja e përgjithshme e punës tonë qëndron në krijimin e një mjedisi, i cili mbështet fuqimisht përmbushjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesve, dhe mbi të gjitha trajtim i barabartë për të gjithë tatimpaguesit që secili ta paguaj pjesën qe i takon me ligj.

Të ngjashme