Qendra për Shërbim të Tatimpaguesve në funksion të rritjes së përmbushjes vullnetare

Prishtinë | 15 Nën 2019 | 14:01 | Nga Ekonomia Online

Shërbime profesionale, efikase dhe transparente për tatimpaguesit, janë ndër prioritete kryesore të Administratës Tatimore të Kosovës. Qendra për Shërbim të Tatimpaguesve funksionon në të gjitha drejtoritë rajonale të ATK-së, e cila brenda strukturës se vetë përbëhet nga tri njësi organizative, atë  të shërbimeve të drejtpërdrejta për tatimpaguesit, këshilltarëve tatimorë, si dhe zyrtarët e kontributeve pensionale, transmeton Ekonomia Online.

Qëllimi dhe fushëveprimi kësaj qendre është krijimi dhe menaxhimi i politikave, si dhe strategjive për ofrimin e shërbimeve sa më kualitative, në kohë dhe me saktësi për tatimpaguesit.

Qendra për Shërbim të Tatimpaguesve në Prishtinë vetëm gjatë periudhës Janar – Tetor  2019 ka realizuar 73,014 aktivitete,  përfshi këtu kërkesa për numër fiskal, regjistrim në TVSh, kërkesa për regjistrim në TAP dhe TAK, kërkesa për vërtetime tatimore, kërkesa për pajisje fiskale, kërkesa për marrëveshje për pagesë, këshilla ligjore, etj.

ATK çdoherë punon në edukimin e tatimpaguesve, rreth ligjeve dhe procedurave tatimore, në mënyrë që tatimpaguesit të informohen në kohë për obligimet që kanë, si rezultat i aktiviteteve që zhvillojnë.

Komunikimi i ATK-së më tatimpaguesit zhvillohet në mënyra të ndryshme, duke filluar nga materialet informuese, seminaret e rregullta, takimet të ndryshme, kontaktimi nga Qendra e Thirrjeve, dhe shumë mënyra të tjera, përmes të cilave konsiderojmë se informacionet  nga ATK janë më afërt tatimpaguesve.

ATK në vazhdimësi është e përkushtuar që t’i përmirësoj shërbimet ndaj tatimpaguesve, në mënyrë që t’ju bëjë më të lehtë deklarimin dhe pagesën e tatimeve!

Të ngjashme