Presidenti Ilir Meta kthen në Kuvend një tjetër ligj

Prishtinë | 16 Kor 2019 | 09:32 | Nga Ekonomia Online

Presidenti Ilir Meta kthen në Kuvend një tjetër ligj.

“D e k r e t o j

Kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 37/2019 “Për disa shtesa në aktin normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 4, datë 9.7.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për privatizimin dhe dhënien në përdorim shoqërive tregtare dhe institucioneve shtetërore të ndërmarrjeve apo objekteve të veçanta, mjeteve kryesore dhe mjeteve të xhiros së këtyre ndërmarrjeve”, miratuar me ligjin nr. 9967, datë 24.7.2008, dhe ndryshuar me ligjin nr. 3/2015”, sipas arsyetimit bashkëlidhur.

Nr. Dekreti 11226

Tiranë, më 15.07.2019

Presidenti i Republikës

Ilir Meta”, thuhet në njoftimin e presidencës.

Fjalë Kryesore:

Të ngjashme