Meshkujt dhe femrat e shohin ndryshe punën

Prishtinë | 16 Jan 2022 | 22:47 | Nga Ekonomia Online

Këndvështrimet e meshkujve dhe femrave në të shumtën e rasteve janë të ndryshme në situatat të ngjashme.

Një anketë e kryer në SHBA vuri në dukje pikëpamjet e ndryshme të dy gjinive për situata të njëjta në vendin e punës. E përbashkëta e vetme, ishte optimizmi i tyre se gjërat do të përmirësohen në të ardhmen, mbase pas pesë vitesh.

Shumica e meshkujve të anketuar, rreth 58% e tyre, mendojnë se meshkujt dhe femrat paguhen njësoj për punë të njëjtë, ndërkaq më pak se gjysma e grave rreth 42%, kanë të njëjtin mendim.

Vetëm 1/3 e meshkujve, pra 32% mendojnë meshkujt paguhen më shumë për punë të barabarta, ndërsa pjesa më e madhe e femrave të anketuara, 68% e tyre, mendojnë se meshkujt paguhen më shumë se ato për të njëjtat punë.

Vetëm 1/3 e meshkujve, 34%, mendojnë se gratë hasin në vështirësi në marrjen e vendimeve për shkak të paragjykimeve gjinore. Nga ana tjetër, 2/3 e seksit femër, më saktë 66% e tyre, besojnë se grave u mohohen pozicionet udhëheqëse pikërisht për shkak të pabarazisë gjinore.

38% e meshkujve të anketuar ndajnë përshtypjet negative për lezbiket, homoseksualët, biseksualët dhe transgjinorët e pjesëmarrjen e këtyre në forcën punëtore. Në raport me meshkujt, 62% e femrave mendojnë kështu.

Sa i përket ngacmimeve seksuale, vetëm 1/3 e meshkujve, 38% e tyre, e cilësuan këtë si problem të madh, krahasuar me 62% e femrave. Një gjë për të cilën të dyja gjinitë ranë dakord është se ngacmimet seksuale në punë nuk duhet të tolerohen. ¼ e meshkujve, 27% e tyre dhe 1/4 e femrave, 25% e tyre, mendojnë se ky problem do të zgjidhet deri në 2020-ën.

Ngacmimet seksuale në punë ndodhin rregullisht. 1/3 e femrave, pra 29% e tyre konfirmuan se e kanë përjetuar një eksperiencë të tillë në punë, krahasuar me 13% të meshkujve.

Mospërputhja më e madhe mes dy gjinive rreth vendit të punës, është pikërisht çështja e prindërimit. ¼ e meshkujve, 24% e tyre, thanë se hasej mungesa e ndjeshmërisë për shkak të përgjegjësive prindërore, nga ana tjetër 76% e femrave u shprehën se mendojnë kështu.

Të ngjashme