Nënshkruhen vendimet për Selinë e Shtabit të Brigadës 121 dhe shtëpia e kulturës në Runik

Prishtinë | 23 Kor 2018 | 12:23 | Nga

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi, bazuar në legjislacionin në fuqi për trashëgimi kulturore, respektivisht në rekomandimet e grupit punues lidhur me shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave dhe propozimeve të institucioneve, ka miratuar dy vendime për përfshirje të aseteve në kuadër të Listës së Trashëgimisë Kulturore për Mbrojtje te Përkohshme. Selia e Shtabit të Brigadës 121- Komandant Kumanova në fshatin Krojmir, Komuna e Lipjanit dhe Shtëpia e Kulturës në fshatin Runik.

 

Dyja asetet veçohen për vlerat e historike, arkitektonike, shoqërore, kulturore dhe shpirtërore. Vendimet në fjalë, të nënshkruara nga ministri Gashi i obligojnë me tutje institucionet përkatëse te trashëgimisë kulturore që menjëherë të fillojnë dhe hartimin e projekteve të detajuara të konservimit-restaurimit dhe t’i bashkërendojnë të gjitha veprimet me institucionet e nivelit lokal.

 

Ministri Gashi me këtë rast u shpreh se “përfshirja e këtyre dy aseteve të trashëgimisë sonë e pasurojnë edhe më tej Listën e Trashëgimisë Kulturore për Mbrojtje të Përkohshme. Në deklarimet tona të mëhershme kemi premtuar se viti 2018 do të jetë vit i trashëgimisë kulturore dhe unë si ministër dhe ministria e cila udhëheq, bashkërisht po përpiqemi maksimalisht ta zotojmë këtë premtim”.

 

Gjithashtu Gashi theksoi edhe faktin se Përfshirja e tyre në listë kërkon dhe përmbushje tjera të detyrimeve prandaj bashkëpunimi dhe bashkërenditja e veprimeve me institucionet tjera të niveli lokal si dhe pronaret, poseduesit dhe shfrytëzuesit e tyre është e domosdoshme deri në funksionalizim dhe promovim të vlerave të trashëgimisë kulturore.

Të ngjashme