Ambasada Britanike dhe Kombet e Bashkuara mbështesin Kosovën në forcimin e sektorëve të shëndetësisë dhe arsimit për COVID-19

Prishtinë | 05 Tet 2020 | 08:43 | Nga Ekonomia Online

Këtë të hënë, Ambasada Britanike në Prishtinë bashkoi forcat me Ekipin e Kosovës së Kombeve të Bashkuara për të filluar një projekt që synon një serë ndërhyrjesh të integruara dhe gjithëpërfshirëse shëndetësore dhe arsimore, me qëllim që të ndihmojë rimëkëmbjen e Kosovës nga vala e parë e COVID-19 dhe të zvogëlojë cenueshmërinë ndaj valëve të ardhshme.

Zhvilluar në konsultim me homologët në ministritë e shëndetësisë dhe arsimit, projekti 2.5 milion $ me titull Kthimi në Normalen (e re) në Kosovë: Forcimi i rezistencës përmes një kthimi të sigurt dhe gjithëpërfshirës të normalitetit në shëndetësi dhe arsim pas COVID-19 do të ybatohet nga UNFPA, UNICEF, UN Women dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë nga tani deri në Mars 2021.

Në fushën e shëndetësisë, projekti do të përqendrohet në forcimin e kapaciteteve të zbulimit COVID-19 përmes laboratorëve rajonalë në Gjilan dhe Prizren dhe aparateve mobile të rrezeve x në Graçanicë dhe promovimin e mesazheve të besueshme COVID-19 dhe masave parandaluese. Shërbimet shëndetësore thelbësore që nuk lidhen me COVID do të mbështeten përmes shërbimeve e-shëndetësore në të cilat ka qasje përmes telefonit ose internetit dhe përmes programeve të përforcuara të imunizimit për fëmijë dhe adoleshentë.

Në fushën e arsimit, projekti do të mbështesë sigurinë e shkollave përmes sigurimit të pajtueshmërisë me rekomandimet COVID në shkolla dhe duke siguruar mbështetje për fëmijët me nevoja të veçanta ose ata që rrezikojnë të braktisin shkollën. Një fokus i veçantë i projektit do të jetë tek gratë dhe vajzat e reja.

Për shkak të kufizimeve të vazhdueshme të COVID, projekti lansohet me anë të një ceremonie të ulët, virtuale të nënshkrimit që përfshinte Ambasadorin Britanik Nicholas Abbott dhe Koordinatorin e Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara Ulrika Richardson në Prishtinë dhe Caktimin e Sekretarit të Përgjithshëm për Kombet e Bashkuara ‘ Fondi i Reagimit dhe Rimëkëmbjes COVID-19, Jens Wandel, në Nju Jork. Krerët e agjencive të Kombeve të Bashkuara UNFPA, UNICEF, UN Women dhe OBSH ishin gjithashtu të pranishëm.

“Në këto kohë sfiduese dhe të pashembullta, unë jam i kënaqur të ndaj me ju se Mbretëria e Bashkuar do të financojë një projekt ambicioz gjashtë-mujor për të mbështetur Kosovën në forcimin e qëndrueshmërisë së sektorëve të shëndetësisë dhe arsimit,” tha Ambasadori Abbott. Kombet e Bashkuara shpjeguan se fokusi i saj do të qëndronte gjithnjë në kërkimin për të siguruar që grupet tashmë të margjinalizuara para pandemisë nuk do të liheshin më pas.

“Ndërsa Kosova rihapet për biznes, një kthim në normalitet duhet të jetë i sigurt dhe i drejtë,” theksoi Znj Richardson.

Ambasadori Abbott dhe znj. Richardson u bashkuan në vërejtjet e tyre nga përfaqësuesi i Sekretarit të Përgjithshëm në Nju Jork i ngarkuar me administrimin e Fondit të Reagimit dhe Riparimit të Shumë-palësh-MPTF të Kombeve të Bashkuara COVID-19. “Bota përballet me një krizë njerëzore të paparë, dhe Kosova nuk bën përjashtim,” tha Jens Wandel dhe shtoi se, “Unë jam i kënaqur që Kombet e Bashkuara, me mësime të nxjerra nga krizat e tjera globale si Ebola, kanë qenë në gjendje të shfrytëzojnë përpjekjet globale për të ndaluar pandeminë COVID-19 dhe vuajtjet që ajo ka shkaktuar “.

Britania e Madhe po bashkohet me dhjetëra donatorë të tjerë që kanë mbështetur veprimin global përmes këtij fondit të besimit të KB në të gjithë botën.

Ceremonia e përcillet përmes rrjeteve sociale @UNKOsovoTeam

Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni [email protected]

Ambasada Britanike në Kosovë mban dhe zhvillon marrëdhëniet midis MB dhe Kosovës.

Ne punojmë ngushtë me qeverinë e Kosovës për një gamë të gjerë çështjesh, duke përfshirë sundimin e ligjit, qeverisjen e mirë, të drejtat e njeriut dhe sigurinë.

Zyra e Koordinatorit të Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara – UNDCO është një entitet që lehtëson dialogun dhe koordinon punën e agjencive të KB, fondeve dhe bashkëpunëtorëve për të siguruar që përpjekjet bashkëpunuese të kenë një ndikim efikas dhe efektiv në Kosovë. Koordinatori i Zhvillimit i KB është kreu i ekipit të KB të KB dhe është pjesë e sistemit global RC, të emëruar nga Sekretari i Përgjithshëm i KB.

Fondi i Mirëbesimit të Partnerëve të Kombeve të Bashkuara (KB) i Përgjigjes dhe Rimëkëmbjes COVID-19 – COVID-19 MPTF është një mekanizëm financiar ndërmjet agjencive të KB i filluar nga Sekretari i Përgjithshëm i KB për të mbështetur vendet në tejkalimin e krizës së shëndetit dhe zhvillimit të shkaktuar nga pandemi. Fondi synon ata që janë më të rrezikuar nga vështirësitë ekonomike dhe përçarjet shoqërore. Duke shfrytëzuar ekspertizën kritike dhe kapacitetet shpërndarëse të Agjencive të KB, ajo ndihmon në mbylljen e boshllëqeve në planet e gatishmërisë dhe reagimit të vendit dhe mbron progresin drejt Synimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm. Është një mekanizëm transparent, i përgjegjshëm dhe me kosto efektive.

Të ngjashme