Gjimnazi ‘UBT’, me konceptin Classroom 3.0, hap regjistrimet

Prishtinë | 05 Gus 2021 | 09:27 | Nga Ekonomia Online

Gjimnazi ‘UBT’, një model ekselent mësimor, i cili kombinon mësimdhënien kurrikulare me teknologjinë e informacionit – Classroom 3.0, do të hapet në shtator të këtij viti.

Përmes ofrimit të një arsimi të gjerë, të bazuar në dije e të orientuar në gjeneratën e ardhshme të teknologjisë, gjimnazi ‘UBT’ do t’u mundësojë nxënësve që t’i zbulojnë pikat e tyre të forta dhe të arrijnë standardet më të larta.

Përfundimin e Gjimnazit ‘UBT’ nxënësit do ta kurorëzojnë me shumë njohuri të fituara, aftësi të zbuluara e kualifikime të arritura, me të cilat do ta ndërtojnë suksesshëm të ardhmen e tyre.

Presidenti dhe themeluesi i UBT-së, prof.dr Edmond Hajrizi, ka thënë me këtë rast se synimi i Gjimnazit ‘UBT’ është që të nxis zhvillimin e talentit të nxënësve dhe të eksplorojë potencialin e tyre, në mënyrë që ata pasi ta kenë përfunduar këtë cikël mësimor të jenë të gatshëm të përdorin mundësitë e pakufizuara që na ofron e ardhmja.

“Me këtë model të shkollimit ne do t’ua bëjmë të mundur nxënësve të gjimnazit tonë që të realizojnë imagjinatën e tyre e cila i ka ndjekur ata çdo ditë, nga lindja e diellit e deri në perëndim të tij, secilën natë plot ëndrra e secilin mëngjes plot shpresë – duke ua përmbushur synimet e tyre e hapur derën e suksesit”, theksoi Hajrizi.

Një ambient frymëzues, me mësimdhënës të mirëkualifikuar, të dëshmuar e inovativ, me klasa moderne e praktike, me hapësira të veçanta për argëtim, edukimin fizik e mësimin praktik, Gjimnazin ‘UBT’ e bëjnë unik e të pakonkurrencë në ndërtimin e gjeneratës së artë të Kosovës.

Classroom 3.0 do të jetë një fushë e veçantë e fokusit të gjimnazit tonë për të nxitur dhe zhvilluar talentët e rinj, duke kërkuar përsosmërinë edhe jashtë aktivitetit të rregullt mësimor.

Gjimnazi ‘UBT’ krahas mësimit kurrikular u mundëson nxënësve që të punojnë edhe në projekte të veçante, në aktivitete jashtëshkollore, të angazhohen në ngjarje të ndryshme e të zhvillojnë talentet e tyre në laboratorët e ndryshme të Parkut Shkencor e Inovativ të UBT-së.

Pishinë noti e ushtrimesh fizike, salla tenisi e fusha futbolli, basketbolli e volejbolli, laboratorë mjekësorë e sera të veçanta të prodhimeve bio ushqimore, do të krijojnë momente të paharrueshme e atmosferë të papërshkrueshme pozitive e frymëzuese për secilin nxënës.

Gjimnazi ‘UBT’ do të jetë i bazuar në shkollat më të mira evropiane dhe amerikane duke gërshetuar brenda një sistemi përvojat më të mira.

Të ngjashme