UBT bashkëpunim me “Yıldız Technical University” dhe Technopark, qendrën më të madhe teknologjike në Stamboll

Prishtinë | 22 Nën 2021 | 17:24 | Nga Ekonomia Online

Në kuadër të vizitës nëTurqi, rektori i UBT-së, prof.dr. Edmond Hajrizi, vizitoi edhe parkun e zhvillimit te knologjik – YTÜ Technopark, ku u prit nga kryetari i Bordit Drejtues, prof.dr Bahri Şahin.

Në rrugën e modelit universitar sipërmarrës të shekullit të 21-të, Yıldız Technical University, nëvitin 2003, themeloi parkun e zhvillimit teknologjik – YTÜ Technopark, me vizionin për t’u bërë një qendër ndërkombëtare e bashkëpunimi ku idetë e reja shndërrohen në rezultate inovative.

Rektori Hajrizi dheprof.dr. Bahri Şahin ranë dakord për bashkëpunim ndërmjet YTÜ Techno park në Stamboll dhe Parkut Shkencor Inovativtë UBT-së në fushën e start-up, bashkëpunimit të përbashkët me industrinë, si dhe sjelljen e investimeve te huajanë parqet respektive.

YTÜ Technopark ka një hapësirë prej 148.000 m2, brenda të cilitjanë akomoduara 330 kompani kërkimi dhe zhvillimi, 111 inkubatorë biznesi me më shumë se 8,000 punonjës të kualifikuar në fushën e kërkimit dhe zhvillimitsi; softuer, teknologji informacioni dhe komunikimi, telekomunikacion, elektronikë, farmaceutikë, makineri dhepajisje, hapësirëajrore, energji, mbrojtje, ndërtim, ushqim, etj.

Parku Shkencor Inovativi UBT-së, poashtu është i pajisur me teknologjinë e së ardhmes, Qendrën e Teknologjisë 5G, Qendrën e Realitetit Virtual “EON Reality, Augmented and Virtual Center”, mbi 150 laboratorë të ndryshëm shkencor e kërkimor, inkubatorin e biznesit, qendrën e start-up, atë të inovacionit, transferit teknologjik si dhe qendrat e tjera për një mbështetje moderne të ndërmarrësisë, shkencës, teknologjisë dhe inivacionit.

Në parkun e UBT-së, gjithasht janë të vendosura rreth 100 Spin-offs të fusha vetë ndryshmetë jetës, duke qenë kështu parkuivetëm ikëtij lloji në rajonin tonë.

Të dyja këto parqe teknologjike janë anëtare të asosacionit ndërkombëtare për parqe shkencore dhe te knologjike – IASP.

Rektorii UBT-së, prof.dr. Edmond Hajrizi, gjatëvizitëszyrtarenëTurqi, kaarriturdisamarrëveshjebashkëpunimi me universitetetënjohuraatje.

Nëditën e parëtëkësajvizite, rektoriHajrizi u pritnëtakimngarektorii “Yıldız Technical University”, me selinëStamboll, prof.dr. Tamer Yılmaz.

RektoriHajrizinëemërtë UBT-sëdherektori Yilmaz nga “Yıldız Technical University” pas takimit të frytshëm nënshkruannjë marrëveshje bashkëpunimi në mes të këtyre dy institucioneve, e cila parasheh inkurajimin e kontaktit dhe bashkëpunimin e drejtpërdrejtë ndërmjet stafit akademik e shkencor si dhe ndërmjet studentëve. Të dy institucionet do të përpiqen të bashkëpunojnë në arsim dhe kërkim në fusha me interes të përbashkët.

Marrëveshja përveç hulumtimeve të përbashkëta parasheh edhe shkëmbim të studentëve, të stafitakademik e shkencor, ligjëratatë për bashkëta përmes e-learning, pjesëmarrje në seminare dhe takime akademike, shkëmbim tëmaterialeve tëpublikuara akademike dheinformacionevetëtjera.

Rektorii UBT-së, prof.dr. Edmond Hajrizi e vlerësoilartëarritjen e kësajmarrëveshjeje, me njëprejuniversitetevemëtëvlerësuaranëbotë.

“UBT po krijon çdo ditë e më shumë aleat të fortë të dijes e shkencës kudo nëpër botë. Në këtë kuadër është edhe marrëveshja e nënshkruar sot me ‘Yıldız Technical University’  një ndër universitetet më të mira në botë”, u shpreh rektori Hajrizi, icili do të qëndroi për disa ditë në Turqi, ku do të ketë takime të rëndësishme me institucionet akademike e shkencore atje.

Yıldız Technical University është renditur në mesin e 100 universiteteve më të mira në botë. Në 26 lëndë mësimore ky universitet është renditur krye të universiteteve më të mira botërore.

Të ngjashme