Bordi i RTK-së shkarkon Mentor Shalën

Prishtinë | 29 Jan 2022 | 17:33 | Nga Ekonomia Online

Bordi i RTK’së ka aprovuar propozimin e ushtruesit të detyrës së Drejtorit të Përgjithshëm të RTK’së, Shkumbin Ahmetxhekaj, për shkarkimin e Mentor Shalës nga pozita e zëvendësdrejtorit të përgjithshëm të RTK-së.

Në vend të Mentor Shalës, u.d i zëvendësdrejtorit të përgjithshëm të RTK-së është emëruar Arsim Halilin.

Gjithashtu kanë njoftuar se do të ketë konkurs për këtë pozitë dhe do të zgjidhet zv.drejtori i ri, jo më larg se gjashtë muaj.

“Bordi i RTK-së aprovoi propozimin e z. Shkumbin Ahmetxhekaj, Ushtrues i Detyrës së Drejtorit të Përgjithshëm në RTK, për shkarkimin e z. Mentor Shala nga pozita e zëvendësdrejtorit të përgjithshëm të RTK-së”, thuhet në njoftim.

 ““Z. Shala gjatë kohës së kryerjes së detyrave në RTK, në vazhdimësi dhe në mënyrë të përsëritur ka shkelur Ligjin për RTK-në dhe Rregulloret e Brendshme të RTK-së, qoftë duke vepruar në kundërshtim me ligjin dhe aktet e brendshme apo duke mos ruajtur paanshmërinë”, thuhet ndër të tjera në arsyetimin e U.D Drejtorit të Përgjithshëm për shkarkim që e ka aprovuar Bordi i RTK-së”, shton njoftimi.

“Propozim vendimi për shkarkimin e z. Shala nga pozita e zëvendësdrejtorit të RTK-së bazohet në nenin 33 paragrafi 1.2, nenin 31 paragrafi 2 nënparagrafi 2.2 dhe nënparagrafi 2.3, të Ligjit 04/L-046 për Radiotelevizionin e Kosovës (G.Z. nr. 7, 27 prill 2012), nenin 8 paragrafi 2, nenin 19 paragrafi 9, nenin 20 paragrafi 12 dhe 14, nenin 22 paragrafi 1 dhe 2 të Statutit të Radiotelevizionit të Kosovës (nr. 0001/22 të datës 16.01.2022), nenin 7 paragrafi 2 të Rregullores për Kompetencat dhe Përgjegjësitë e Radiotelevizionit të Kosovës (nr. 1355/17 të datës 29.11.2017), nenin 7 paragrafi 1.1, 1.7 dhe 1.21 të Rregullores për Përgjegjësitë Materiale dhe Disiplinore të RTK-së (nr.0736/18 të datës 05.06.2018) si dhe Vendimit të Bordit të RTK-së me Nr. protokolli 0005/22, të datës 19.01.2022 për shkarkimin e Drejtorit të Përgjithshëm të RTK-së”, thuhet tutje.

Bordi i RTK-së ka aprovuar propozimin e z. Shkumbin Ahmetxhekaj, U.D. i Drejtorit të Përgjithshëm të RTK-së për emërimin e z. Arsim Halili në pozitën e U.D. Zëvendësdrejtorit të Përgjithshëm të RTK-së, deri në përzgjedhjen e kandidatit për këtë pozitë sipas konkursit publik, por jo më shumë se 6 muaj.

Fjalë Kryesore:

Të ngjashme