Fëmijët e familjeve me asistencë sociale u qasën vështirë në mësimin online, s’kanë televizor e internet

Prishtinë | 01 Qer 2020 | 13:47 | Nga Halide Rexhepi Shkarko Videon HD

Për ta shkarkuar videon ju lutem kyçuni ose regjistroni një llogari të re!

| Regjistrohu

Instituti për Zhvillimin e Politikave Sociale (IZhPS) ka publikuar hulumtimin “Qasja në mësimin online dhe kushtet e jetesës për familjet përfituese të skemës së asistencës sociale gjatë Covid-19”, raporton Ekonomia Online.

Ky hulumtim është realizuar përmes telefonit për shkak të pandemisë, ku janë realizuar 227 intervista në 32 komuna, me 182 familje shqiptare dhe 42 nga komunitetet romë, ashkali, goranë dhe serbë.

Drejtori i Institutit për Zhvillimin e Politikave Sociale, Vehbi Mujku, tha fëmijët nga familjet përfituese e skemës së asistencës sociale e kanë pasur problem përcjelljen e mësimit online.

Ai tha se 24 familje nuk posedojnë fare televizor, kurse 34 për qind kanë deklaruar se nuk kanë qasje në internet.

“Probleme të theksuara në qasje në përcjelljen e mësimit online të fëmijëve nga familjet përfituese e skemës së asistencës sociale. Vështirësi në dërgimin e detyrave tek mësimdhënësit në mungesë të pajisjeve të nevojshme për mbajtje të kontaktit me mësimdhënësit dhe shkollën”.

“Komuniteti romë, ashkali dhe egjiptas vazhdojnë të mbesin në shkallë të ulët të vijimit të mësimit edhe gjatë periudhës së pandemisë. Shuma e asistencës sociale e pamjaftueshme për përmbushjen e minimumit ekzistencial për familjet në skemën e asistencës sociale. Dyfishimi i asistencës sociale ka qenë një ndihmesë e madhe për familjet në asistencë sociale”, tha ai.

Besa Luzha nga fondacioni FES, tha se në këtë hulumtim janë të përfshirë kryesisht grupi më i margjinalizuar në shoqëri, raporton EO.

Ajo bëri thirrje që ata të mos shihen si barrë, por të shihem mekanizma se si të u ndihmohet.

“Ato familje jetojnë kryesisht vetëm me asistencë sociale janë një grupin e margjinalizuara fëmijëve janë një grup i fëmijëve të cilët është në këtë situatë kanë pasur vështirës”.

“Të gjithë këta fëmijë dhe këto familje nuk duhet të shihen si barrë as nga institucionet e qytetarët por duhet të shihen mekanizma dhe të u ofrojmë mundësi të barabarta për shkollim dhe punësim pa dallim”, tha Luzha.

Avokati i Popullit Hilmi Jashari, tha se hulumtime të tilla janë të mirëseardhura dhe janë në vazhdën e atyre raporteve të cilat edhe ata si institucion i kanë konstatuar, raporton EO.

                                                 DETAJE NGA HULUMTIMI

Instituti për Zhvillimin e Politikave Sociale – IZHPS ka realizuar një hulumtim me familjet përfituese te asistencës sociale ne Kosove rreth qasjes ne mësimin online dhe kushteve te jetesës posaçërisht në kushtet e krijuara si pasojë e pandemisë COVID-19. Momentalisht në Kosovë janë rreth 25 000 familje, me rreth 100 000 anëtarë, ku shumica e tyre janë fëmijë.

Rreth 18% e popullsisë së Kosovës jetojnë nën kufirin e varfërisë, dhe 5% jetojnë në varfëri ekstreme. Fëmijët kanë shkallë më të lartë përfituese te skemës se asistencës sociale të dy kategorive, të varfërisë në 23%, por familjet me 3 ose më shumë fëmijë kanë një shkallë varfërie prej 26.3% dhe shkallë ekstreme të varfërisë prej 8% (UNICEF, 2019).

 • Në Kosovë janë gjithsej 345.540 nxënës të cilët i ndjekin mësimet në tri nivele (MASHT, 2020). Në hulumtim janë përfshirë 227 familje me gjithsej 745 fëmijë, prej të cilëve 120 parashkollorë, 311 fëmijë nga klasa e 1 deri 5, 207 fëmijë nga klasa e 6 deri 9, 107 fëmijë nga klasa 10 deri 12, të cilët u takojnë familjeve përfitues të asistencës sociale

Hulumtimi është realizuar me intervista telefonike, ku janë realizuar 227 intervista, janë përfshirë 32 Komuna te Kosovës, mesatarisht rreth 7 familje për një Komunë.  Te përfshira familjet nga gjitha nacionalitet, 182 Shqiptare dhe 45 nga komunitetet Romë, Ashkali, Goranë dhe Serbë.

 • 67%  pjesëmarrës të hulumtimit janë nga zona rurale dhe 33% nga ato urbane

Qëllimi i hulumtimit

Përfshirja e fëmijëve ne mësimin online gjatë periudhës së pandemisë COVID-19 kushtet e  jetës, përfshirë ushqimin, veshmbathjen, shëndetin, transportin, pakot ushqimore.

Rezultatet e intervistave në mënyrë të përmbledhur:

 • 24 familje nuk posedojnë fare TV, andaj fëmijët e tyre nuk kanë mundur të ndjekin e-mësimin.
 • 64%  të këtyre familjeve kane deklaruar se kanë qasje në internet dhe 34% jo
 • 69% kanë pasur në dispozicion vetëm telefonin e mençur, 8% posedojnë ndonjërën nga pajisjet tablete, kompjuter, llap top dhe 23% nuk posedojnë asnjërën nga këto  por vetëm një telefon të thjeshtë dhe pa qasje në internet
 • 57% kanë deklaruar se kanë arritur ti ndjekin mësimet,  11% deri diku, 14% shumë pak, dhe 19%  aspak
 • 54%  kanë arritë ti dërgojnë detyrat, 9% deri diku, 13% shumë pak dhe 24% fare
 • 52% deklarojnë se nevojitet mësim shtesë për fëmijët,  10% nuk e dinë a duhet  dhe 38%  kanë deklaruar jo nuk ka nevojë.

Familjet kanë qenë mjaft falënderuese me përkrahjen e të afërmeve
dhe rrethit të cilët ju kanë ndihmuar gjatë kësaj periudhe në përcjelljen e mësimeve

 • Vetëm 9%  të fëmijëve konsiderojnë se e kanë përballuar lehtësisht këtë situatë, 40% shumë rëndë dhe 51 % mesatarisht
 • 33% kanë qenë shumë mirë të furnizuar me ushqime gjatë periudhës se pandemisë, 52% mesatarisht dhe 15%  kane deklaruar se gjendja e tyre ka qenë e dobët sa i përket këtij aspekti

Një numër i konsiderueshëm i familjeve ka shfrytëzuar edhe furnizimin me ushqim
nga kuzhinat e ngritura, sidomos në Komunën e Prishtinës

 • 49% janë të kënaqur me përkrahjen institucionale gjatë kësaj periudhe me vlerësimin   mirë, 35% mesatarisht dhe 16%  nuk janë të kënaqur  (dobët)
 • 75%  kanë deklaruar se kanë pranuar pako nga Komunat por  25% e tyre kanë deklaruar se nuk kanë pranuar asgjë.
 • 86% kanë deklaruar se nuk janë përballë me probleme shëndetësore gjatë kësaj periudhe dhe 14% janë përballur, kryesisht me sëmundje kronike dhe lëndime të lehta në nevojë për vizitë te mjeku.
 • 51%  nuk kanë pasur problem me transport,  35% po dhe 14% posedojnë veturë

Përderisa te komunitetet pakicë situata është shumë më e rëndë

 • Vetëm 59%  nuk kanë arritur ti përcjellin mësimet,  7% deri diku dhe 34%  kanë mundur të ndjekin mësimet rregullisht.
 • 67% nuk kanë arritur të dërgojnë detyrat dhe  33%  kanë arritur ti dorëzojnë ato
 • Komuna e Prishtinës, nga 37 familje vetëm 7 kanë deklaruar se kanë përfituar pajisje nga Komuna gjatë aksionit të fundit të grumbullimit të pajisjeve të ndryshme për fëmijë në nevojë: pra 16 % Po dhe 84% kanë deklaruar jo.

Konkluzionet


1. Probleme të theksuara në qasje në përcjelljen e mësimit online të fëmijëve nga familjet
përfituese e skemës së asistencës sociale

2. Vështirësi në dërgimin e detyrave tek mësimdhënësit në mungesë të pajisjeve të nevojshme
për mbajtje të kontaktit me mësimdhënësit dhe shkollën

3. Komunitete Romë, Ashakli dhe Egjiptas vazhdojnë të mbesin në shkallë të ulët të vijimit
të mësimit edhe gjatë periudhës së pandemisë

4. Shuma e asistencës sociale e pamjaftueshme për përmbushjen e minimumit ekzistencial
për familjet në skemën e asistencës sociale

5. Probleme të theksuara me transport si pasojë e mbylljes së qarkullimit të transportit publik
dhe privat në kryerjen e shërbimeve esenciale familjare

6. Mos koordinim në shpërndarjen e pakove, dhe një numër i konsiderueshëm i familjeve
përfituese të asistencës sociale nuk kanë marr asnjë pako

7. Pako identike për të gjithë me sasi shumë të kufizuar të artikujve, për të përmbushur
nevojat e familjeve në përballje të pandemisë, pa marrë në konsideratë numrin e anëtarëve
të familjes

8. Dyfishimi i asistencës sociale ka qenë një ndihmesë e madhe për familjet në asistencë
sociale
9. Mbajtja e komunikimit me institucionet ka qenë në nivel të ulët, pasi që shumë nga
institucionet kanë punuar me staf të kufizuar dhe kanë qenë edhe vet pjesë e përballjes me
pandeminë
10. Mungesë e organizmit të mësimit për fëmijët me aftësi të kufizuara
11. Problem i theksuar tek familjet me shumë fëmijë dhe vetëm një telefon në dispozicion me
i përcjellë detyrat dhe me mbajt komunikim

12. Mësimdhënësit nuk kanë qenë të përkushtuar në kthimin e përgjigjeve dhe notimin e
detyrave, për çka fëmija dhe familjet janë de motivuar.

13. Mungesë e njohurive tek mësimdhënësit rreth të përdorimit të teknologjisë dhe
aplikacioneve për komunikim në grup

Rekomandimet

 1. Të rritet shuma e asistencës sociale në masën e përmbushjes së nevojave elementare për familjet në gjendje të nevojës sociale
 2. Të organizohet mësimi plotësues për të gjithë fëmijët të cilët nuk kanë arrit ti ndjekin
  mësimet, me theks të veçantë për komunitet Romë, Ashkali dhe Egjiptas
 3. Të përgatitet një specifikacion për përmbajtjen e pakove ushqimore dhe ato të ndahen për të gjitha familjet përfituese në asistencë sociale
 4. Të përgatitet një raport për familjet përfituese të pajisjeve të teknologjisë informative të shpërndara nga donatorët dhe përfituesit
 5. Të sigurohet qasje në internet për familjet në asistencë sociale, në mënyrë që edhe fëmija të jenë në hap me bashkëmoshatarët e tyre
 6. Të merren masa ligjore për prindërit të cilët u pamundësojnë fëmijëve të tyre ndjekjen e mësimit dhe angazhimit të tyre në punë të ndryshme dhe të rrezikshme
 7. Trajnimi i mësimdhënësve për punën me teknologjinë informative dhe organizimin e
  mësimit online dhe grupor – si kusht i praktikimit të kësaj metodologjie në të ardhmen
 8. Të rritet koordinimi mes donatorëve dhe institucioneve me qëllim të evitimit të dublifikimit apo anashkalimit të familjeve në nevojë për përkrahje
 9. Një përkushtim rreth përkrahjes më të madhe për personat me aftësi të kufizuar dhe
  prindërve vetushqyes
 10. Komunikim i qëndrueshëm mes institucioneve nga niveli qendror dhe lokal, si dhe komunitetet e fshatrave dhe bashkësive lokale në përkrahje të familjeve

Ky projekt është përkrahur nga FES Friedrich Ebert Stiftung Zyra në Prishtinë.

Lexo më shumë:

Të ngjashme