Lirohen në kryeqytet shtatë banesa të uzurpuara

Prishtinë | 11 Kor 2018 | 15:36 | Nga

Janë liruar në Prishtinë edhe shtatë banesa që shfrytëzoheshin jashtëligjshëm.

Ndërmarrja Publike Banesore ka zbatuar konkluzionin për përmbarim P.nr. 113/2016 dt. 07.06.2018 të nxjerrë nga përmbaruesi privat.

Me rastin e këtij përmbarimi u liruan shtatë banesa, të cilat ishin të uzurpuara nga viti 1999, dhe për të cilat Ndërmarrja Publike Banesore kishte ngritur padi në vitin 2002, për lirimin e tyre. Banesat e liruara gjendën në rrugën Eqrem Çabej, përkatësisht Lamela-5, Hyrja 7.

Ndërmarrja Publike Banesore pas lirimit të këtyre banesave do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme me qëllim të përfundimit të punimeve dhe dorëzimin e tyre bashkuesve të mjeteve, thuhet në njoftim.

Fjalë Kryesore:

Të ngjashme