Prishtina e vetmja që zbaton sistemin One Stop Shop në Urbanizëm

Prishtinë | 27 Sht 2018 | 09:54 | Nga

Është mbajtur takimi i tretë i Kolegjiumit të Planifikimit Hapësinor të drejtorëve komunalë të urbanizmit dhe planifikimit hapësinor.

Në këtë takim u diskutua për sistemin “One Stop Shop”, del si  obligim për secilën Komunë nga Udhëzimi Administrativ 06/2017 i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.

Por, Prishtina, është Komuna e vetme në Republikën e Kosovës që e ka këtë sistem funksional. Mbi 70% të aplikimeve aktualisht bëhen përmes këtij sistemi. Gjithashtu, Prishtina është Komuna e vetme që e aplikon sistemin “Permit Tracking Sistem”, përmes të cilit iu mundësohet qytetarëve vëzhgimi i procesit të lëndës gjatë procedurave të shqyrtimit në Drejtorinë për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrojtje të Mjedisit (DUNMM).

Kësisoj, DUNMM e Komunës së Prishtinës ka mbajtur prezantimin për sistemin “One Stop Shop” para drejtorive të Komunave tjera, me ç’rast i ka informuar ato për mënyrën e krijimit, organizimit dhe funksionimit të këtij sistemi. “One Stop Shop” është hapi i parë i digjitalizimit dhe thjeshtimit të procedurave për pajisje me kushte ndërtimore dhe leje të ndërtimit.

Të ngjashme