Miscevic: Adresimi i temave për jetesën dhe të drejtat sociale – vendet e punës, pagat, qasja në arsim, kujdesi shëndetësor – më i rëndësishëm se kurrë

Prishtinë | 19 Nën 2020 | 16:14 | Nga Ekonomia Online

Në takimin rajonal të mbajtur sot u diskutua për sfidat mbi dhe mundësitë për të Drejtat Sociale në Ballkanin Perëndimor.

Nuk është më lajm se shoqëritë e Ballkanit Perëndimor nuk arrijnë shumë në plot aspekte socio-ekonomike. Ne, së bashku me partnerët tanë – qeveritë në rajon, Bashkimin Evropian (BE) dhe shumë të tjerë, punojmë për të zvogëluar këtë hendek midis rajonit dhe BE.

Tregu i Përbashkët Rajonal i miratuar së fundmi në Sofje është një plan se si të kapërcehen këto sfida duke rritur tregtinë, investimet, dixhitalizimin, lidhjen, etj. Por tani, në këto kohë të veshtira dhe te pasigurta të shkaktuara nga pandemia e COVID 19, të drejtat sociale janë më të rëndësishme se kurrë, dhe duhet të adresohen menjëherë, pasi këtu ne flasim për temat themelore të jetesës: vendet e punës, pagat, qasja në arsim, përfshirja e grupeve sociale të pambrojtura, kujdesi shëndetësor, qasja në ujë dhe kanalizime, etj.

” Zëvendës Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (RCC) në hapjen e takimit rajonal ‘Shtylla Evropiane e të Drejtave Sociale: sfidat dhe mundësitë për ekonomitë e Ballkanit Perendimor. Pabarazia në Ballkanin Perëndimor është e lartë: raporti i të ardhurave mesatare të 20% më të pasur të popullsisë me të ardhurat mesatare të 20% më të varfër të popullsisë varion midis 6,2 dhe 8,6, më i lartë se mesatarja 5,2 në BE. Pabarazia prek në mënyrë disproporcionale gratë, të rinjtë, romët ose personat me aftësi të kufizuara dhe këto çështje duhet të adresohen si çështje prioritare.

“Pyetja para nesh sot është se si qeveritë tona mund të ndihmojnë në përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe të mbështesin shoqëri më përfshirëse dhe më të drejta, veçanërisht për të rinjtë. Rajoni duhet të gjejë një mënyrë për ta bërë atë më tërheqëse për të rinjtë tanë të qëndrojnë këtu dhe të mos largohen, pasi rrjedhja e trurit po bëhet problem gjithnjë e më i madh në Gjashtë të Ballkanit Perëndimor, “shtoi Miscevic.

Markus Pilgrim, Drejtor i Zyrës së Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) për Evropën Qendrore dhe Lindore, theksoi rëndësinë e dialogut social, duke thënë se supozimi kryesor për dialogun social që ka rëndësi për përparimin ekonomik dhe shoqëror është se përfitimet e tij të mundshme janë më të larta se kostot, duke shtuar gjithashtu faktorin kohë si të rëndësishëm, pasi dialogu social kërkon kohë dhe reagimet e shpejta janë shumë të nevojshme në krizë.

Duke folur për Politikën e Integrimit Evropian dhe Punësimit, Jordi Curell Gotor, Drejtor në Drejtorinë e Përgjithshme të Komisionit Evropian (KE) për Punësimin, Çështjet Sociale dhe Përfshirjen theksoi se një ekonomi e cila nuk lufton pabarazitë nuk do të funksionojë.

Ai nënvizoi se qasja rajonale ndaj sfidave të të drejtave sociale përmes shkëmbimit të praktikave më të mira, informacionit dhe përvojave dhe mësimit nga njëri-tjetri mund të jetë shumë i dobishëm. Pasqyra Rajonale e Ekonomive të Ballkanit Perëndimor Lidhur me Shtyllën Evropiane të të Drejtave Sociale të përgatitur nga projekti i RCC-së për Punësimin dhe Çështjet Sociale 2 (ESAP 2), bazuar në gjashtë raporte kombëtare nga ekonomitë e Ballkanit Perëndimor tregon se sfidat e rëndësishme mbeten gjithashtu në fushat e tregu i punës dhe mundësi të barabarta. Vetëm 1 në 3 qytetarë të moshës 20-64 vjeç nuk merr pjesë në tregun e punës, por gratë kanë më shumë gjasa të qëndrojnë joaktive (më shumë se 46% e tyre). Shkalla e punësimit për grupmoshën 20-64 ka arritur një të lartë të të gjitha kohërave prej 59.1% në 2019, krahasuar me 49.5% në 2012. Ndërsa rritja e punësimit ka qenë mbresëlënëse, ajo nuk arrin 73.9% të BE-28 në 2019 dhe objektivi i punësimit 75% të Strategjisë BE 2020.

Takimi i sotëm rajonal online për të diskutuar performancën e ekonomive të Ballkanit Perëndimor në lidhje me zbatimin e Shtyllës Evropiane të të Drejtave Sociale dhe sfidat dhe mundësitë për rajonin, u organizua nga projekti i RCC për Punësimin dhe Platformën e Çështjeve Sociale 2 (ESAP2) së bashku me KE-në Drejtoria e Përgjithshme e Punësimit, Çështjeve Sociale dhe Përfshirjes. Takimi mblodhi së bashku përfaqësues të Ministrive të Punës, Ministrive të Arsimit dhe Ministrive të Financave nga Ballkani Perëndimor, si dhe përfaqësues të Fondacionit Evropian të Trajnimit (ETF) dhe Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO).


Të ngjashme