MTI dhe GIZ nënshkruan memorandum mirëkuptimi për mbështetje në realizimin e agjendës evropiane

Prishtinë | 17 Kor 2019 | 19:01 | Nga Ekonomia Online

Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Burim Rreci dhe përfaqësuesi i organizatës gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Mark Barret, nënshkruan memorandumin e mirëkuptimit për mbështetjen e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në realizimin e agjendës evropiane.
Objektivi kryesor i projektit të GIZ “Përkrahje e Procesit të Integrimit Evropian në Kosovë” është përkrahja e ministrisë për të koordinuar planifikimin dhe implementimin e Marrëveshjes së
Stabilizim Asocimit (MSA) përmes strukturave të MSA-së.

Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA) dhe Programi Kombëtare për Zbatimin e MSA-së (PKZMSA)përcaktojnë një mori përgatitjesh dhe detyrash vendore për procesin e integrimit evropian në shumë
aspekte në të cilat Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka rol të rëndësishëm dhe përkrahja e tillë është e mirëseardhur për t’i realizuar objektivat e ministrisë për këtë proces.

Të ngjashme