Në Kosovë vjet u grumbulluan 452 mijë tonelata mbeturina

Prishtinë | 20 Nën 2020 | 15:11 | Nga Ekonomia Online

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar rezultatet e Anketës së mbeturinave komunale (AMK) për vitin 2019.

Rezultatet e AMK 2019 tregojnë se sasia e mbeturinave komunale, të grumbulluara nga kompanitë rajonale të mbeturinave dhe operatorët ekonomikë privatë, të cilët merren me menaxhimin e mbeturinave komunale në Kosovë, për vitin 2019 ka qenë 452 mijë tonelata.

Të dhënat e vitit 2019 tregojnë se mesatarja vjetore e mbeturinave komunale të grumbulluara në Kosovë ka qenë 253 kg për banor, ndërsa mesatarja e mbeturinave të grumbulluara për banor në ditë ka qenë 0.69 kg.

Në Prishtinë dhe rajonin e saj, grumbullimi i mbeturinave komunale për ditë ka qenë 0.77 kg/banor/ditë, ndërsa në rajonet e tjera të Kosovës, sasia e mbeturinave komunale të grumbulluar për ditë/banor ka qenë 0.66 kg.

Nga të dhënat e mbeturinave komunale të grumbulluara sipas rajoneve për vitin 2019, vërehet se sasia më e madhe e mbeturinave të grumbulluara ka qenë: në rajonin e Prishtinës, 139 mijë tonelata në vit, ose 282 kg për banor në vit; në rajonin e Prizrenit, 78 mijë tonelata në vit, ose 225 kg për banor në vit, ndërsa sasia më e vogël e mbeturinave të grumbulluara ka qenë në rajonin e Gjakovës, 34 mijë tonelata në vit, ose 172 kg për banor në vit.

Gjithsej, sasia e mbeturinave komunale të grumbulluar për vitin 2019, ka qenë për 11% më e lartë sesa për vitin 2018.

Në vitin 2019, shkalla e mbulueshmërisë së ekonomive familjare (nga sistemi i grumbullimit të mbeturinave komunale) kanë qenë 76%.

Gjithsej, sasia e mbeturinave të deponuara në deponitë rajonale për vitin 2019, ka qenë 446 mijë tonelata, ose krahasuar me vitin e kaluar ka qenë për 5% më e lartë.

Fjalë Kryesore:

Të ngjashme