Aktakuzë kundër 46 kosovarëve, shmangën 2,4 milionë € obligime

Prishtinë | 12 Tet 2017 | 17:44 | Nga

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur sot aktakuzë në Departamentin për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Mitrovicë kundër 46 të pandehurve, për vepra penale: kundër ekonomisë dhe detyrës zyrtare që ndërlidhen me krim të organizuar. Kurse, një nga të pandehurit do të përgjigjet për “mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.

Prokuroria ka dhënë inicialet e të akuzuarve: A.I. A.S. A.I. SH.I. L.B. A.R. R.S. G.T. Z.S. SH.S. B.R. I.B. B. B. M.Q. N.Z. N.Z. S.S. N.B. B. A. K.A. I.Z. A.I. D.K. A.H. A.RR. R.K. A.S. H.J. R.M. M.I. M.S. R.RR. L.K. A.RR. A.XH. A.K. F.K. V.T. M.B. R.B. R.K. E.K. R.M. H.R. Z.I. dhe XH.I.

Për ta ekziston dyshimi i bazuar mirë në kod, se gjatë periudhës kohore nga muaji Janar 2015 deri me 22 Mars 2016 me dashje dhe me dijeni, e me qëllim që ky grup të kryejë vepra penale që janë të dënueshme me burgim, së paku katër (4) vite, aktivisht kanë marrë pjesë në veprimtarinë kriminale të grupit, duke vepruar me dashje direkte, si pjesë e grupit të organizuar dhe si bashkim i strukturuar, për të përfituar drejtpërsëdrejti apo tërthorazi çfarëdo dobie pasurore apo financiare, për veten apo tjetrin, në atë mënyrë që të njëjtit kanë arritur që në mënyrë shumë të sofistikuar të organizojnë tri skema të punës, apo më saktë: import të kundërligjshëm përmes mosdeklarimit apo deklarimit të pasaktë të mallrave të llojit cigare dhe kontrabandimit të tyre, kontrabandim të produkteve farmaceutike dhe stimulansave seksualë.

Po ashtu, përmes shmangieve nga tatimet e brendshme, në bazë të së cilave kanë realizuar të ardhura të konsiderueshme, në mënyrë të kundërligjshme dhe atë gjatë periudhës kohore të përshkruar si më lartë, që rezultojnë me shmangie të përgjithshme doganore gjithsej në shumën prej 1 666 842 € dhe njëkohësisht duke iu shmangur obligimeve tatimore gjithsej në shumë prej 763 778 €, që rezultojnë me shmangie të përgjithshme doganore dhe tatimore gjithsej në shumën prej 2 430 620 Euro, që njëkohësisht është përfitim i kundërligjshëm gjatë periudhës së aktivitetit kriminal të këtyre të pandehurve, të realizuar përmes zbatimit të tri skemave të këtij grupi kriminal:

Aktakuza është ngritur nga një prokuror vendës i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, i cila i ka propozuar Gjykatës që pas administrimit të provave dhe përfundimit të shqyrtimit gjyqësor të pandehurit, për veprat penale që akuzohen, t’i shpallë fajtor dhe t’i gjykojë sipas ligjit.

Fjalë Kryesore:

Të ngjashme