Apeli e miraton ankesën e Prokurorisë Speciale në rastin e 39 të akuzuarve për keqpërdorim të detyrës

Prishtinë | 19 Shk 2019 | 11:36 | Nga Ekonomia Online

Gjykata e Apelit e Kosovës, e ka aprovuar ankesën e Prokurorisë Speciale të Kosovës, ndaj 39 të akuzuarve. 29 nga ta akuzohen për keqpërdorim të autoritetit zyrtar, ndërsa 10 nga ta akuzohen për krim të organizuar me veprën penale keqpërdorim i autorizimit në ekonomi.

Apeli e ka ndryshuar aktvendimin e Gjykatës Themelore në Pejë, të datës 30.11.2018, në atë mënyrë që, kërkesat e mbrojtësve për hedhje të aktakuzës janë refuzuar, ndërsa procedura tani në këtë çështje juridiko penale, vazhdohet sipas dispozitave të Kodit të Procedurës Penale, të parapara për caktimin e seancës së shqyrtimit gjyqësor.

Sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale, Q.M., H.D., V.G.,Q.S.,I.R.,M.N.,M.K., H.M., F.H.,D.B.,A.H., R.M., S.Sh., G.K., Sh.Q.,M..C.-Sh, I.F., B.M., H.I., F.O., H.A., S.Xh., Q.L., E.B., A.M.,N.S., Z.F., A.M. dhe N.J.,  akuzohen për  krim të  organizuar, lidhur më veprën   penale të shpërdorimit të detyrës apo autoritetit zyrtar.

Ndërsa B.K., A.P., Rr.H., F.Z., S.I., N.M., M.A., B.G., A.A., dhe A.S akuzohen për veprën penale krim i organizuar lidhur më veprën penale keqpërdorim i autorizimit në ekonomi

“Gjykata e Apelit konstaton se në bazë të shkresave të lëndës, në rastin konkret ka prova të mjaftueshme nga të cilat rezulton dyshimi i bazuar mirë, se të pandehurit kanë kryer veprën penale në fjalë.  Andaj gjykata e shkalles së parë obligohet të vazhdoj më tutje më procedim penal, të administroj provat, e pastaj ta marr një vendim të drejtë dhe të ligjshëm”, thuhet në komunikatën e Gjykatës së Apelit.

Fjalë Kryesore:

Të ngjashme