Ua vodhi klientëve të bankës mbi 100 mijë euro, dënohet 2, 5 vjet burgim

Prishtinë | 18 Maj 2018 | 15:26 | Nga

Gjykata Themelore në Gjilan ka shpall aktgjykim dënues ndaj të akuzuarës F. J. në kohë zgjatje prej 2 (dy) vjet e 6 (gjashtë) muaj burgim, njofton kumtesa, transmeton Koha.net.

E akuzuara F. J. shqiptare, shtetase e Republikës së Kosovës, ka punuar si këshilltare për klient në një bankë vendore dhe gjatë periudhës kohore 2008 deri 2010, ka vënë në lajthim klientët dhe ka dëmtuar bankën. Ajo ka kryer veprën penale të shpërdorimi i pozitës zyrtare ose autorizimit.

Shuma që ka shkaktuar dëm e akuzuara kap shifrën e 100.399 (njëqindmijë e treqind e nëntëdhjetenëntë) euro.

Pas shqyrtimit të gjitha shkresave të lëndës, trupi gjykues për katër dispozitiv të aktakuzës ka shqiptuar një dënim unik prej dy vite e gjashtë muaj burgim.

Po ashtu të akuzuarës i ndalohet ushtrimi i profesionit në veprimtari financiare në kohëzgjatje prej 4 (katër) vite, afati i cili do të filloi të rrjedh pas vuajtjes së dënimit me burg.

Detyrohet e akuzuara që dëmtuarës në këtë rast Bankës NLB Prishtinë në emër të kërkesës pasurore juridike të kompensoj shumën e cekur me lartë.

Palët kanë të drejtën e ankesës ndaj këtij vendimi në Gjykatën e Apelit.

Fjalë Kryesore:

Të ngjashme