Sondazhi i RCC: Informatorët nuk mbështeten sa duhet në rajon

Prishtinë | 18 Pri 2017 | 15:47 | Nga

Pak më shumë se gjysma e njerëzve të anketuar në mbarë rajonin thanë se “informatorët duhet të mbështeten. Ndërsa, një në gjashtë njerëz në Evropën Juglindore, kanë thënë se informatorët duhet të dënohen për veprimet e tyre.

Sarajevë – Duke dashur që të ngrisin ndërgjegjësimin e publikut ndaj korrupsionit në Evropën Juglindore (SEE), Këshilli për Bashkëpunim Rajonal (RCC) ka hulumtuar se si njerëzit në rajon ndihen rreth “informatorëve” si një nga mjetet shumë efektive për të ekspozuar korrupsionin, krimin dhe keqbërjet e tjera të rënda. Analizat e të dhënave të këtij sondazhi të opinionit, rreth informatorëve dhe mbrojtjes së tyre të emëruar “Qëndrimi publik ndaj informatorëve në Evropën Juglindore”, është publikuar në faqen e RCC-së – http://www.rcc.int/pubs/44/public-attitudes-to-whistleblowing-in-south-east-europe–data-analysis-of-opinion-survey-about-whistleblowing-and-the-protection-of-whistleblowers

Raporti, për herë të parë, shqyrton se si qytetarët në Evropën Juglindore i shohin informatorët dhe praktikën e tyre. Analiza është e bazuar në të dhëna të forta dhe është rezultat i sondazheve të 7,000 njerëzve nga shtatë ekonomitë e Evropës Juglindore.

“Korrupsioni dhe joefikasiteti në trajtimin e saj vazhdojnë të jenë një shqetësim i madh i shoqërive në të gjithë Evropën Juglindore. Sidoqoftë, siç u vërtetua ky anketim, këto shqetësime nuk janë përkthyer ende në mbështetje të fortë publike për keqformimin “, tha Radu Cotici, Eksperti i RCC për Qeverisjen për Rritje.

Ky studim i qëndrimeve të qytetarëve ndaj “informatorëve” në rajonin e Evropës Juglinore, tregon një model themelor të mbështetjes relativisht të dobët për informatorët. Vetëm pak më shumë se gjysma e 7,000 njerëzve të anketuar në mbarë rajonin thanë se informatorët duhet të mbështeten, dhe vetëm një e treta tha se kjo metodë është e pranueshme në shoqërinë e tyre. Në krye të kësaj, një në gjashtë vetë kanë thënë se informatorët duhet të dënohen për veprimet e tyre.

Informatorët shihen si një nga mjetet më efikase për të luftuar dhe ekspozuar korrupsionin. Organizata si Këshilli i Evropës dhe Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin kanë hartuar standarde ndërkombëtare në këtë fushë, ndërsa shumica e qeverive në të gjithë rajonin e Evropës Juglindore kanë vënë ligje në lidhje me mbrojtjen e informatorëve, shpjegoi Cotici duke shtuar se përpjekjet e vazhdueshme duhet të bëhen për të ndikuar ndjeshëm opinionin publik në favor të metodës së “Informimit”.

“Nevojitet shumë më tepër punë për të ndërtuar një mirëkuptim në popullsi rreth përdorimit dhe rëndësisë së informatorëve si një mjet korrektues në punën e një shoqërie për të ekspozuar dhe zvogëluar korrupsionin. Të dhënat e sondazhit ofrojnë dëshmi të forta se ku shoqëritë janë në progresin e tyre drejt një kuptimi më të mirë dhe veprimit në lidhje me korrupsionin. Shpjegimi i rezultatit të këtij studimi për publikun është i rëndësishëm në kuadrin e përpjekjeve ekzistuese për ngritjen e vetëdijes. Pa vetëdije adekuate publike, është e vështirë për të mbledhur mbështetjen dhe presionin e vetë qytetarëve që është e nevojshme për të ndikuar në ndryshime “, ka thënë Cotic.

Objektivi i përgjithshëm i Dimensionit Anti-Korrupsion nën shtyllën e Qeverisjes për Rritjen e Strategjisë së Këshillit për Baskëpunim Rajonal në Evropën Juglindore 2020 është të formulojë masa koordinuese rajonale që synojnë të ulin korrupsionin në administratën publike, të përmirësojnë efektivitetin e qeverisë dhe të përmirësojnë mjedisin e biznesit. Një nga masat kryesore të parashikuara nga Strategjia për Evropën Juglindore 2020 është rritja e ndërgjegjësimit publik ndaj korrupsionit duke mbështetur në mënyrë aktive përpjekjet e kërkuesve, informatorëve dhe agjencive të tjera aktive në këtë fushë, si dhe duke ndihmuar në dhënien e një publiciteti të gjerë të rezultateve të tyre.

Fjalë Kryesore:

Të ngjashme