Zgjatet afati për aplikim në STEM

Prishtinë | 20 Sht 2021 | 16:48 | Nga Ekonomia Online

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit zgjatë afatin e aplikimit të Thirrjes për mbështetje financiare të studenteve vajza/gra në fushat e Shkencës, Teknologjisë, Inxhinierisë dhe Matematikës (apo STEM) të arsimit të lartë në Kosovë, të datës 16 gusht 2021.

Afati i aplikimit do të vazhdojë deri më 20 tetor 2021 në orën 16:00.

Gjeni më poshtë linkun e thirrjes si dhe detajet tjera në lidhje me aplikimin.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmasht.rks-gov.net%2Fuploads%2F2021%2F08%2Fthirrja-me-nr-01b-1561-per-mbeshtetjen-financiare.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1NmrIdR-T3knUqmF7O62LnPOCmcIqr-7c48IXCNsdHSgRhUfLaX1I8eI0&h=AT2mWAmuWmqrvHM-fZT3Duk1VsyVKuDYFIg_iI3kyLOlyHhMNrE-BGP5neqVMybSSFSUm1E_bY7To21En0kYa7lbju3SQcnhB6k46nlo2iFx7ELf5cTSbe2Ht1flUPyd-l4&tn=-UK-R&c[0]=AT18laSsl0JuDUHlVEwHch5_S6R5bMVwNQsdQdi2OB16Q8Q-OHpTHX55fkUiMGuBz9PWbL_-iKMTfEeLTS6Q3YUv8JAGKMb-2M_iAvqW33Lt7zB0ORsrVOI3QTBygHX28hkjdyG6BmDB0gB2J0n9vcZ6aXmmRIjqTwHANeAth0VktF0

Të ngjashme