Pandemia nuk është më Vis Major

Prishtinë | 10 Sht 2021 | 19:59 | Nga Virtyt Ibrahimaga

Masat kufizuese lidhur me pandeminë nuk mund te nxirren pa siguruar proporcionin ne mes të masës kufizuese te se drejtës se qytetarit dhe demit qe ajo mase i shkakton bizneseve. E gjithë bota, por edhe Kosova jeton me pandemi nga Marsi i vitit 2020. Prandaj, me pandeminë duhet menaxhuar dhe ajo nuk konsiderohet me te jete vis major (rrethane e paparashikueshme). Pandemia ështe tanime e parashikueshme. Nese nuk menaxhohet mire, lidhur me efekte e saj përgjegjësia bie mbi personin/organizatën përgjegjës për menaxhimin e saj. Kjo sot aplikohet ne kontratat komerciale por edhe ne raport shtet me qytetare.

Shteti i Kosovës nuk mund t’ia faturoj pasojat e menaxhimit te saj me pandemie bizneseve private dhe qytetareve te Kosovës. Sidomos për gastronomet masat e tanishme janë te papërballueshme dhe ju kërcënon ekzistencën ekonomike, përderisa gastronomi nuk mund te shërbej ne lokal brenda.

Ne te njëjtën kohë qytetaret e vaksinuar ose te shëruar privohen në liritë themelore te tyre si e drejta e lëvizjes pas orës 22:00 si dhe e drejta e vizitës te lokaleve te gastronomisë. Pra, shteti nuk mund të marre veprime joproporciolne ne llogarinë e te drejtave te qytetareve, per shkak se nuk ka planifikuar si duhet masat ose nuk i ka bere detyrat ne kohe.

Shteti i Kosovës duhet urgjent te ju kthej liritë qytetareve, sidomos per qytetaret e vaksinuar dhe te shëruar (per 6 muaj). Sipas standardeve ndërkombëtarë, këta te fundit nuk kane potencial infektues. Ne shtetet perëndimore, për shkak te mos mundësisë ne qasje ne vaksine per te gjithë qytetareve, te pa-vaksinuarave ju ofrohet test i shpejte pa pagesë, me te cilin kane te drejte te vizitojnë lokalin e gastronomisë brenda 48 orëve nga koha e testit. Ne rast te mbylljes totale, lokalet e mbyllura kane te drejte ne paketa stimuluese.

Përgjegjësia e Shtetit te Kosovës ndaj qytetareve te saj duhet te jene te nivel, pavarësisht rrethanave politike apo kompozicionit politik te qeverise. Shteti ështe subjekt juridik dhe mbanë përgjegjësi për veprimet e saj. Veprimi duhet me qene proporcional me kufizimin e te drejtave te qytetareve. Shteti nuk mund te thirret me ne vis major, sepse tanimë përmes mekanizmit te vaksinimit shteti i ka te gjitha mekanizmat për menaxhimin e pandemisë.

Përgjegjësia e shtetit ne raport me masat kufizuese nuk ështe vetëm politike por edhe ligjore. Veprimet e shtetit ne relacion me kufizimet e te drejtave, qytetareve dhe bizneseve te demtuar ju themelojne te drejta ligjore kunder Shtetit te Kosoves.

Të ngjashme