Prokuroria Themelore në Gjilan ngritë aktakuzë për mashtrim

Gjilan | 11 Jan 2019 | 13:57 | Nga Ekonomia Online

Departamenti i Përgjithshëm, në Prokurorinë Themelore në Gjilan,

ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurit F.H., për shkak të veprës penale ‘’Mashtrimi’’ nga

neni 335 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Sipas aktakuzës, i pandehuri F.H., më 12 dhjetor 2018, në Gjilan, me qëllim të përfitimit

të kundërligjshëm pasuror për vete, ka mashtruar të dëmtuarin E.H., në atë mënyrë që

nga ai, në periudhën kohore prej datës 02 nëntor – 12 dhjetor 2018, ka marrë me qira

veturën e markës Golf 6, ku pas skadimit të kontratës, nuk e ka kthyer fare veturën, por

të njëjtën ia ka shitur të dëmtuarit B.S., në Ferizaj, në shumë prej 7,400 euro, duke i

premtuar që pas dy jave do t’ia bënte transferin e dokumenteve të veturës dhe pasi ka

pranuar paratë, më nuk iu është lajmëruar asnjëherë.

Me këto veprime, ekziston dyshimi i bazuar mirë se i pandehuri ka kryer veprën penale

të sipërshënuar.

Prokurori i shtetit, me rastin e ngritjes së aktakuzës i ka propozuar Gjykatës kompetente

në Gjilan, që të pandehurin ta shpallë fajtor për veprën penale e cila i vihet në barrë.

Të ngjashme