Murati vs Realiteti

Prishtinë | 23 Mar 2024 | 15:23 | Nga Berat Rukiqi
 1. Rritja e Bruto Prodhimit Vendor (BPV)

Murati:

 • Në vitin 2020, BPV ishte 6.7 miliardë euro.
 • Në vitin 2023, BPV ishte 9.6 miliardë euro

Realiteti:

Prapë e krahason një vit pandemik (recesion ekonomik) me një vit ekonomik, me inflacion të lartë dhe rritje të vazhdueshme të çmimeve. Na tregon një rritje nominale të GDP-së, që është puro rezultat i rritjes së çmimeve. Kjo rritje e pretenduar e Muratit, ska prodhuar as zhvillim e as jetë me të mirë për qytetarët.

 • Në dy vitet e fundit, 30,000 qytetarë i janë shtuar listës të të varfërve;
 • Në qeverisjen Kurti, përjashto vitet e panndemiaë, është periudha me rritjen ekonomike me të ulët (mesatsrja është 3%), në tërë periudhen e pavarësisë;
 • Inflacioni më i lartë në periudhën e pasluftës: për tri vite ka arritur në 23%.
 • Dallimi mes eksportit dhe importit, është thelluar, duke arritur deficit tregtar mbi 5 miliardë euro në vitin 2023. Kjo rritje është paradoksale për një qeveri që ka premtuar ulje të varësisë nga importet dhe rritje të prodhimit vendor.
 1. Rritja e qarkullimit të bizneseve

Murati

 • Në vitin 2019, qarkullimi i bizneseve ishte 12.5 miliardë euro
 • Në vitin 2023, qarkullimi i bizneseve ishte 19.7 miliardë euro

Realiteti:

Qarkullimi i bizneseve është rritur si pasojë e inflacionit (23% në tri vitet e fundit). Çmime me të larta të produkteve të importuara = qarkullim më i lartë. Nuk është rritur numri i njësive të shitura (volumi tregtar), por janë rritur çmimet për njesitë e njejta të shitura

 1. Rritja e punësimit

Murati:

 • Në vitin 2021, kishte 350,000 të punësuar
 • Në vitin 2023, kishte 420,000 të punësuar

Realiteti:

Sipas statistikave zyrtarë të Trustit të Kursimeve Personale, numri i të punësuarve në Dhjetor të vitit 2023 ka qenë 340,000, pra 10,000 më pak se kur e kanë marrë mandatin kjo Qeveri

Një gjë është e saktë për këtë Qeveri:

Ka premtuat NDRYSHIM. Ka sjell NDRYSHIM, për të keq.

Të ngjashme