• K.R.U. “Gjakova” rishpall KONKURS

  01 Kor 2020 | 12:03

  Titulli i vendit të punës: Drejtor/e i/e Njësisë së Auditimit të Brendshëm

 • Thirrje për aplikim në Akademinë Politike të Fondacionit Friedrich-Ebert 2020

  21 Maj 2020 | 00:02

  Fondacioni Friedrich-Ebert organizon akademinë politike gjatë periudhës nga 06.09.2020 deri më 13.09.2020 (seminar trajnimi tetëditor). Aplikacionet duhet të dorëzohen jo më vonë se 05.06.2020 (4:00 m.d.) përmes e-mailit: [email protected]

 • Call for Applications for the Political Academy of the Friedrich-Ebert-Stiftung 2020

  21 Maj 2020 | 00:01

  The Friedrich-Ebert-Stiftung organizes an academy in the period from 06.09.2020 to 13.09.2020. Applications must be submitted no later than 05.06.2020 (4:00 p.m.) by sending the required documents to [email protected]

 • Poziv na prijave za Politička akademija Friedrich-Ebert-Stiftung 2020

  21 Maj 2020 | 00:00

  Friedrich-Ebert-Stiftung organizuje akademiju u periodu od 06.09.2020 do 13.09.2020 (osmodnevni seminar za obuku). Aplikacije moraju se dostaviti najkasnije do 05.06.2020. (4:00 m.d.) putem e-maila: [email protected]

 • Telekomi i Kosovës: KONKURS PËR VEND TË PUNËS

  15 Maj 2020 | 00:02

  Titulli i punës: Kryeshef Ekzekutiv & Zyrtar Kryesor i Financave dhe Thesarit