UNFPA dhe Austria zgjerojnë programin për promovimin e politikave të përgjegjshme gjinore për familjen në Ballkanin Perëndimor

Prishtinë | 15 Maj 2024 | 11:42 | Nga Ekonomia Online

UNFPA, Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsi dhe Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA), njësia operacionale e Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim, njoftuan sot lansimin e fazës së dytë të “Më Shumë Zgjedhje”. Programi i promovimit të politikave të përgjegjshme gjinore për familjen në bashkëpunim me qeveritë dhe sektorin privat në Ballkanin Perëndimor.

Programi prej 2.2 milion € mbështet qeveritë dhe sektorin privat gjatë një periudhe tre vjeçare lidhur me forcimin e politikave të përgjegjshme gjinore për familjen dhe promovimin e vendeve miqësore të punës ndaj familjes në Kosove, Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoninë e Veriut dhe në Serbi. Tri vende – Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut dhe Serbia – i janë bashkuar programit për fazën e dytë.

“Ne jemi të ngazëllyer për zgjerimin e programit pas fazës së parë të suksesshme,” tha Florence Bauer, Drejtore e Zyrës Rajonale të UNFPA-së për Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore. “Me politika më të fuqishme të politikave të përgjegjshme gjinore për familjen dhe vende pune më miqësore ndaj familjes, gratë dhe burrat do ta kenë më të lehtë të balancojnë përgjegjësitë e punës dhe të kujdesit, gjë që forcon familjet, rrit barazinë, lejon më shumë gra t’i bashkohen fuqisë punëtore, nxitë ekonomitë dhe vendos shtetet në një pozicion më të mirë për të trajtuar ndryshimet demografike.”

“Agjencia Austriake për Zhvillim është krenare që vazhdon bashkëpunimin e saj me UNFPA-në në Ballkanin Perëndimor. Së bashku, ne synojmë të shkatërrojmë pabarazitë e rrënjosura gjinore duke ofruar mbështetje gjithëpërfshirëse për të dy prindërit – nënat dhe baballarët njësoj. Qëllimi ynë përfundimtar është të forcojmë gratë në një mënyrë që t’i lejojë ato të kenë karrierën që dëshirojnë pa pasur nevojë të bëjnë kompromis për krijimin e një familjeje, “tha Drejtori Menaxhues i Agjencia Austriake për Zhvillim, Friedrich Stift.

Gratë vazhdojnë të përballojnë pjesën më të madhe të kujdesit të papaguar dhe punëve shtëpiake në shtëpi, duke e bërë të vështirë për to të bashkohen ose të qëndrojnë në fuqinë punëtore. Në të njëjtën kohë, gratë përballen me sfida për të krijuar familje dhe për të pasur numrin e fëmijëve që dëshirojnë pa u dashur të lënë punën e tyre.

Si rezultat, shkalla e pjesëmarrjes së grave në fuqinë punëtore në Ballkanin Perëndimor është e ulët, midis 16.5 dhe 52 përqind – dukshëm më e ulët se ajo e burrave. Dhe normat e lindshmërisë në rajon lëvizin rreth 1.3 deri në 1.5 fëmijë për grua, shumë më e ulët se dy ose më shumë fëmijë që njerëzit mesatarisht thonë se dëshirojnë.

Programi “Zgjerimi i Zgjedhjeve” i UNFPA-së është krijuar për të mbështetur qeveritë në forcimin e lejes prindërore dhe politikave dhe kornizave të tjera ligjore familjare në mënyra që përfitojnë gratë dhe burrat. Ai mbështet kompanitë e sektorit privat në krijimin e vendeve të punës miqësore për familjen që marrin parasysh nevojat specifike të grave. Dhe promovon një shpërndarje më të barabartë të kujdesit të papaguar dhe punëve shtëpiake midis grave dhe burrave.

Rezultatet e programit pritet të kontribuojnë në zgjerimin e mundësive të grave dhe barazisë gjinore, përmirësimin e performancës ekonomike dhe forcimin e qëndrueshmërisë së vendeve ndaj ndryshimeve demografike.

Faza e parë e programit, e cila përfundoi në vitin 2023, tashmërezultoinë disa ndryshime konkrete ligjore dhe politike në lidhje me lejen familjare dhe kujdesin për fëmijët në nivel kombëtar, mobilizimin e rreth 20 kompanive kampione dhe mbi 13,000 punonjësve – dhe familjet e tyre – që përfitojnë nga vende pune më miqësore për familjen.

UNFPA, Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë, zgjeron mundësitë për gratë dhe të rinjtë për të bërë një jetë të shëndetshme dhe produktive.

ADA është njësia operative e Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim.

Për më shumë informacion rreth programit, ju lutemi kontaktoni:

Marie Toulemonde, Menaxhere e Programit të UNFPA, [email protected]

Katharina Schreiber, Këshilltare për Marrëdhëniet me Publikun, [email protected]

Të ngjashme