ZKA-ja dërgoi 77 raste në Prokurori – Spanca: Ndërmarrjet Publike ishin nën llupën e Auditorit

Prishtinë | 01 Jan 2023 | 08:12 | Nga Hasan Hoti Shkarko Videon HD

Për ta shkarkuar videon ju lutem kyçuni ose regjistroni një llogari të re!

| Regjistrohu

90 organizata buxhetore e 12 ndërmarrje publike janë audituar nga Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA). Mangësitë kryesore që janë identifikuar nga ky institucion, janë kryesisht në fushën e prokurimit publik dhe në mallra e shërbime, ndërsa 77 raste janë dërguar në Prokurori, raporton Ekonomia Online.

Auditorja e Përgjithshme, Vlora Spanca, ka bërë të ditur se ZKA-ja, për sezonin e auditimit 2022-2023, kanë përfunduar 134 auditime të institucioneve publike.

Në një intervistë për Ekonomia Online, Spanca ka thënë se 113 prej tyre janë auditime të pasqyrave financiare.

Ajo ka thënë se në aspektin e auditimit, ndërmarrjet publike kanë gjendje pak më të rënduar.

“Zyra kombëtare e auditimit e ka përmbyllur sezonin audituse 2021-2022. Mund të them me plotë vetëbesim se e kemi përmbyllur me suksese si në aspektin cilësor ashtu edhe në aspektin kohor. Në tetor të vitit të kaluar ne kemi dërguan planin vjetor të auditimit tek Kuvendi i Republikës së Kosovës përkatësisht tek komisioni për mbikëqyrje të financave publike ku kemi paraparë auditimit, kryerjen e 134 auditimeve. Dhe deri më 30 gusht të këtij viti ne kemi përmbyllur 130 auditime dhe tash së fundi kemi publikuar edhe raportin e auditimit të fundit  që ka qenë performanca operative dhe financiare e Trepçës.  Sezoni audituese është mbyllur, do të thotë kemi audituar afër 90 organizata buxhetore kryesisht ka qenë auditimit financiar, auditimi i pasqyrave financiare për vitin 2021”, u shpreh Spanca.

“Kemi pasur 12 ndërmarrje publike auditim financiar. Auditimin e projekteve të Bankës Botërore dhe 14 auditime të performancës. Tek auditimet financiare, që kanë pasur për fokus pasqyrat financiare kemi dhënë opinionet e auditimit dhe prej asaj se çka ka rezultuar, ka rezultuar që 46 opinione kanë qenë të pastra të pa modifikuara për derisa 44 kanë qenë opinione të modifikuara përkatësisht opinione të cilat kanë përmbajtur pasqyrat të cilat kanë përmbajtur gabime materiale. Dhe për atë arsyeje ne kemi modifikuar opinione të auditimit. Një situatë më e rënduar është tek ndërmarrjet publike ku të gjitha 12 ndërmarrjet publike kemi modifikuar opinione e auditimit, dy prej tyre kanë pasur opinion të kualifikuar që do të thotë se gabimet financiare kanë qenë do të thotë materiale mirëpo nuk kanë qenë të përhapura përderisa për 10 ndërmarrje publike opinionet kanë qenë të kundërta”, u shpreh tutje Spanca.

Ajo gjithashtu ka bërë të ditur se për herë të parë kanë kryer auditim në KEK, RTK e KOST. Tha se këto me vite të tëra nuk janë audituar.

“Këtë vit për dallim prej viteve të tjera kemi vendosur në planin tonë audituese, kemi kryer auditime të cilat kanë qenë me interes si për qytetarët ashtu edhe për Kuvendin e Kosovës, auditime të cilat ndoshta nuk janë kryer vite me radhë siç ishte auditimi i Radio Televizionit Kosovës, auditimi të performancës e po ashtu kemi kryer edhe auditimin financiar, pastaj ka qenë auditimi i fushës së prokurimit publik  në Korporatën Energjetike të Kosovës në KOST. Ka qenë një projekt kapital i madh që është kryer nga komuna e Ferizajt, bashkimi i qytetit, po ashtu kemi pasur edhe auditim në fushën e teknologjisë së informacionit të cilat janë mirëpritur nga qytetarët e po ashtu edhe nga Kuvendi”, u shpreh tutje Spanca.

Dhënia e tenderit e përzgjedhja e operatorit ekonomik pa i plotësuar kriteret, janë disa nga mangësitë që janë identifikuar në fushën e prokurimit publik.

“Mangësitë kryesore që janë identifikuar janë kryesisht në fushën e prokurimit publik, pastaj në mallra dhe shërbime, do të thotë projektet të cilat janë iniciuar dhe kryer përmes procedurave të prokurimit publik, ka pasur mangësi. Dhënia e tenderit apo përzgjedhja e operatorit ekonomik pa i plotësuar kriteret, pastaj mungesa e projekteve ekzekutive, vonesa në realizimin e projekteve tek pagat dhe mëditjet ende angazhohen staf pa i plotësuar edhe kriteret mirëpo edhe duke iu nënshtruar procedurave të prokurimit posaçërisht ato që kanë të bëjnë me marrëveshje për shërbimet e veçanta”, u shpreh Spanca.

Gjatë këtij viti, Spanca ka thënë se i kanë dërguar në Prokurori 77 raste me elemente të mashtrimit apo korrupsionit. Thotë se komunikimi me këtë institucion të drejtësisë është në baza ditore.

“Ashtu është, për t’a lehtësuar edhe organeve të drejtësisë do të thotë marrjen e vendimeve si dhe kryerjen e  punëve përgjegjësive të cilët ata i kanë ne kemi themeluar një njësi kundër mashtrimit në zyrën kombëtare të auditimit i cili në mënyrë sistematike bënë vlerësimin e gjitha raporteve bënë vlerësimin e gjitha raporteve të auditimit të cilat publikohen dhe pastaj identifikon raste të cilat kanë elemente potenciale për mashtrim apo për korrupsion. Ne sezonin në të cilën ne e kemi përmbyllur, kjo njësi ka identifikuar 77 raste dhe ato ne i kemi dërguar tek organet e drejtësisë”, u shpreh Spanca.

Të ngjashme