A jeni tip introvert apo ekstrovert?

Prishtinë | 21 Mar 2023 | 20:46 | Nga Ekonomia Online

Personaliteti juaj është ai që ju bën të veçantë nga të tjerët. Marrja në konsideratë e interesave, e vlerave dhe e aftësive tuaja zbulon tiparet e karakterit tuaj.

Natyrisht që ju e njihni më mirë veten tuaj dhe si rrjedhojë e keni më të lehtë të bëni një zgjidhje të drejtë për karrierën tuaj.

Për shembull, një person “introvert” do të shkëlqejë në fusha krejt të ndryshme nga një person “ekstrovert”që vepron krejt spontanisht.

Ushtrimi i mëposhtëm do t’ju ndihmojë të përshkruani tiparet tuaja të personalitetit si dhe për mundësitë potenciale të karrierës, që lidhen me këto tipare.

A. Vlerësimi i tipareve të personalitetit tim

Më poshtë ju paraqitet një listë me tipare personaliteti, e cila do t’ju ndihmojë të identifikoni tiparet e personalitetit tuaj. Sipas tabelës së mëposhtme vlerësoni nivelin tuaj të ngjashmërisë me secilin tipar të personalitetit. Zgjidhni vlerësimin që u përshtatet më mirë tipareve të personalitetit tuaj.

4 – Shumë i ngjashëm    3 – Mjaftueshëm i ngjashëm
2 – Pak i ngjashëm            1 – Jo i ngjashëm

4     3     2     1     Analitik
4     3     2     1     Energjik
4     3     2     1     Autonom
4     3     2     1     I qetë nën presion
4     3     2     1     Kompetitiv
4     3     2     1     Bashkëpunues
4     3     2     1     Konformist
4     3     2     1     indërgjegjshëm
4     3     2     1     Krijues
4     3     2     1     Kritikues
4     3     2     1     I bazuar në fakte
4     3     2     1     I varur
4     3     2     1     Dominues
4     3     2     1     Dramatik
4     3     2     1     Eficient
4     3     2     1     Emocional
4     3     2     1     Empatik
4     3     2     1     Dramatik
4     3     2     1     Eficient
4     3     2     1     Emocional
4     3     2     1     Empatik

B. Përmbledhja e tipareve të personalitetit tim

Cilat janë pesë tiparet më të mira të personalitetit tuaj që ju mund të përshkruani?

Fjalë Kryesore:

Të ngjashme