Aktakuzë ndaj dy personave për vjedhje të rëndë dhe pranim të sendeve të përfituara me vepër penale

Prishtinë | 02 Kor 2024 | 16:44 | Nga Ekonomia Online

 Prokuroria Themelore në Gjakovë, Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë, kundër të pandehurit Sh.Xh., për “Vjedhje të rëndë” dhe ndaj V.D., për veprën penale “Blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale”.

Sipas Prokurorisë, Sh.Xh., ngarkohet se vodhi 40 profile të dritareve të pamontuara në vlerë 20 mijë euro, raporton “Betimi për Drejtësi“.

“Sipas aktakuzës ndër tjera cekët se i pandehuri i parë Sh.Xh., me dt.07.06.2024, në Gjakovë, saktësisht në objektin në afërsi të ngrohtores së qytetit, me qëllim të përvetësimit në mënyrë të kundërligjshme të pasurisë së huaj për vete, ia merre pasurinë e luajtshme të dëmtuarit N.K., në atë mënyrë natën kritike shkon në vendin e lartcekur dhe merr 40 (dyzetë) profile te dritareve të reja të pa montuara të cilat i dëmtuari i kishte blerë atë ditë në vlerë prej 20,000.00 € (njëzet mijë euro), e më pasë largohet nga vendi i ngjarjes dhe të njëjtat i shet tek i pandehuri V.D., me ç’ rast të dëmtuarit i shkaktojnë dëm material në vlerë 20,000.00 € (njëzet mijë euro)”, thuhet në njoftim.

Me këto veprime, i njëjti ngarkohet ka kryer veprën penale “Vjedhja e rëndë” nga neni 315,  paragraf.2, nënpar.2.1 të Kodit Penal.

Kurse, V.D., thuhet se ka blerë nga i pandehuri profilet e dritareve të vjedhura në shumën 120 euro.

“Po ashtu në pikën e dytë të dispozitivit të aktakuzës ndër tjera cekët se i pandehuri i dytë V.D., me datë 07.06.2024, në Gjakovë, konkretisht në hekurishten e tij, blen nga i pandehuri profilet e dritareve te aluminit, për te cilat ka mundur ta dije se janë të vjedhura, në shumen e të hollave prej 120 euro, shumë kjo dukshëm jo proporcionale në treg e për të cilin fakt dhe këto rrethana e nga çmimi i ulët i blerjes, i pandehuri, ka mundur të dije se janë përfituar me kryerjen e veprës penale të vjedhjes, me ç’ rast përfiton materialisht për vete dhe duke e fshehur sendin njëkohësisht i shkakton dëm material të dëmtuarit N.K”, thuhet në njoftim.

Me këto veprime, ngarkohet se ka kryer veprën penale “Blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale” nga neni 333, par.3 lidhur me par 2 të KPRK-së.

Prokuroria bën të ditur se prokurori i çështjes, me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar gjykatës që të pandehurit të shpallen fajtorë dhe të dënohen sipas ligjit për veprat penale të cilat iu vihen në barrë.

Të ngjashme