AKP-ja pranon 99 ofertat për shitjen e 113 aseteve

Prishtinë | 08 Maj 2019 | 13:06 | Nga Nexhmie Hyseni Shkarko Videon HD

Për ta shkarkuar videon ju lutem kyçuni ose regjistroni një llogari të re!

| Regjistrohu

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) ka pranuar 99 oferta për shitjen e 113 asteve të ndërmarrjeve publike, raporton Ekonomia Online.

Të gjitha këto asete do të privatizohen përmes metodës së shitjes përmes likuidimit, raporton Ekonomia Online.

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit.

Lista e aseteve që ishin në shitje:

Njësia nr.01-Pasuria Bujqësore Toka në Rahovicë (Lot I) – ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 766m² (7ari 66m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Rahovicë në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 1,000)

Njësia nr.02-Pasuria Bujqësore Toka në Tankosiç (Lot B) – ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 31091m² (3ha 10ari 91m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Tankosiç në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.03-Ramadan Agushi Toka në Sadovinë të Çerkezve (Lot A) – ofron për shitje tokën në sipërfaqe përgjithshme prej 8801m² (88ari 01m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sadovinë të Çerkezve, Komuna e Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Ramadan Agushi” (Fi – 1386/90)

Njësia nr.04-Agromorava Toka në Drobesh (Lot A) – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 1669m² (16ari 69m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Drobesh,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste.
(Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.05-Agromorava Toka në Sadovine e Jerlive (Lot C) – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 70699m²(7ha 06ari 99m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sadovinë të Jerlive,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.06-Agromorava Toka në Sadovine e Çerkezëve (Lot C) – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 21404m² (2ha 14ari 04m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sadovinë të Çerkezve,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.07-NTSh Sharr Shtëpia e Mallrave – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 587m² (5ari 87m²) dhe objektin (B+P+1) e cila sipas matjeve të AKP-së (me laser metër) është me sipërfaqe të përgjithshme prej  3345m². Një pjesë e Shtëpisë së Mallrave shtrihet në parcelat e ofruar për shitje të cilat janë në emër të NSh-së kurse pjesa tjetër shtrihet në parcelat që evidentohen në emër të Komunës së Kaçanikut dhe të njejtat nuk janë pjesë e shitjes. Vetëm parcelat e evidentuara në regjistrat kadastral në emër të NSH-se janë pjesë e shitjes. Objekti i ofruar për shitje nuk është i regjistruar në regjistrat kadastrale. Prona gjendet në lokacionin e përshtatshëm për veprimtari afariste. (Depozita e ofertës: € 50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DTP Šar Kačanik Fi-801/89.

Njësia nr.08-KB Zhegra Toka në Lladovë –  ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5575m² (55ari 75m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Lladovë, në Komunë të Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore.
(Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.09-KB Zhegra Toka në Zhegër –  ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 12276m² (1ha 22ari 76m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Zhegër, në Komunë të Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore.
(Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB Zhegra Fi-529/98

Njësia nr.10-Agromorava Toka në Sllatinë të Poshtme (Lot C) – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 35887m² (3ha 58ari 87m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sllatinë të Poshtme,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.11-Pasuria Bujqësore Toka në Kosinë (Lot B) – ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 11677m² (1ha 16ari 77m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Kosinë në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Njësia nr.12-Pasuria Bujqësore Toka në Tankosiç (Lot A) – ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe të përgjithshme prej 11242m² (1ha 12ari 42m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Tankosiç, Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh  Pasuria Bujqësore Ferizaj Fi 650/89

Njësia nr.13-Agromorava Toka në Viti (Lot C) – ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 948m² (9ari 48m²), në ZK dhe në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.14-Kualiteti Lokali në Gjilan – ofron për shitje lokalin i cili sipas matjeve interne të AKP-së (me laser/metër) është në sipërfaqe prej 86.12m², ndërsa sipas Listës së Aseteve është në sipërfaqe prej 77.52m². Lokali gjendet në kuadër të ndërtesës së banimit kolektiv (P+4), në Rr. Bujanina, Komuna e Gjilanit. Lokali është I përshtatshëm për zhvillimin e llojeve të ndryshme të biznesit komercial. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh “Kualiteti” Fi. 888/89 & SHA Kualiteti

Njësia nr.15-Pasuria Bujqësore Toka në Papaz (Lot B) – ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1880m² (18ari 80m²), në afërsi të fshatit dhe ZK Papaz, Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore.
(Depozita e ofertës: € 2,000)

Njesia nr.16-Pasuria Bujqësore Toka në Papaz (Lot C) – ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme rreth 12368m² (1ha 23ari 68m²), në afërsi të fshatit dhe ZK Papaz, Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore.
(Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.17-Pasuria Bujqësore Toka në Rahovicë (Lot J) – ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1054m² (10ari 54m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Rahovicë në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.18-Agromorava Toka në Budrigë të Epërme (Lot A) – ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 4489m² (44ari 89m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Budrigë e Epërme, në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.19-Agromorava Toka në Viti (Lot D) – ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 1700m² (17ari), në ZK dhe në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.20-Morava Partesh Toka në Cërnicë (Lot A) – ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe përgjithshme prej 2804m² (28ari 04m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Cërnicë, në Komunën e Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Morava” Partesh  Fi-1609/90

Njësia nr.21-Agromorava Toka në Sadovinë e Çerkezve (Lot B) – ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 9125m² (91ari 25m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sadovinë e Çerkezve,  në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.22-Agromorava Toka në Tërstenik (Lot A) – ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 13612m² (1ha 36ari 12m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Tërstenik,  në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.23-Morava e Binçës Vetura Mercedes –  ofron për shitje Veturën  e çregjistruar Mercedes, modeli/tipi 250-D, ngjyrë hiri metalike, lloji i motorit diesel, kapaciteti i vëllimit 2,497, limuzinë 4 dyer. Vetura gjendet në Zyrën Regjionale të AKP-së në Gjilan. (Depozita e ofertës: € 100)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Binacka Morava” Fi -6270/92; Fi-307/89

Njësia nr.24-Agrokultura Toka në Gjilan (Lot J) – ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 2052m² (20ari 52m²), në vendin e quajtur Zabel Sahit Agës, në ZK Gjilan, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore.
(Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH IKB “MLADOST” Fi – 670/89, Fi -106 /78, Fi – 1865/96.

Njësia nr.25-Agrokultura Toka në Gjilan (LOT G) – ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5016m² (50ari 16m²), në ZK Gjilan, e cila është e përshtatshme për zhvillim e aktiviteteve të ndryshme afariste.
(Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH IKB “MLADOST” Fi – 670/89, Fi -106 /78, Fi – 1865/96.

Njësia nr.26-Elan parcelat 009-0, 010-0 dhe 011-0 në Bruznik – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 30073m² (3ha 00ari 73m²),  në ZK Bruznik, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHB Elan – Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Regj.nr. 80025629

Njësia nr.30- KB Prelluzha parcela 00240-0 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 11794 m² (1ha 17ari 94m²), ZK Prilluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: €  6,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Prelluzha” (Fi-904/90)

Njësia nr.32-Drenica Parcelat 171-0 dhe 172-0 në Sankoc – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 25703m² (2ha 57ari 3m²), në ZK Sankoc, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:AIK “Agrokosova”; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve” (1977); NShBQ “Drenica” (Fi-714/89); Holding “Yuko”; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac  (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Regj.nr. : 80151721                                                                     

Njësia nr.33-Produkt Parcelat 755-0 dhe 797-0 në Kopiliq i Poshtëm – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 15724m² (1ha 57ari 24m²), në ZK Kopiliq i Poshtëm, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 6,000)

Njësia nr.34-NSH Produkti Toka në Dashevc – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 56277m² (5ha 62ari 77m²), në ZK Dashevc, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.35-NSH Produkt Parcelat në Polac i Ri – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 66080m² (6ha 60ari 80m²), në ZK Polac i Ri , Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.36-Produkt Parcelat 955-0, 956-0 dhe 957-1 në Baks – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 22281m² (2ha 22ari 81m²) në ZK Baks, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti -Skenderaj Fi – 727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK  regj.nr. 80483651

Njësia nr.37-Elan Parcela 00083-0 në Liqej – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 18666m² (1ha 86ari 66m²),  në ZK Liqej, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHB Elan – Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Regj.nr. 80025629

Njësia nr.38-KB Deçani-Toka Bujqësore në Lumbardh – tokë bujqësore me sipërfaqe 7ha 79ari 73m² (77973m²) në ZK Lumbardh, komuna Deçan. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Deçani”, Deçan (Fi.172/81, Fi.225/84)

Njësia nr.39-NT Koreniku Restauranti në Istog – Pjesë e kësaj shitje është lokali i njohur si “Restorant Korenik” me sipërfaqe 184m² sipas matjeve në terren (180m² sipas listës së aseteve) që gjendet në Rr. Fadil Ferati  në qendër të qytetit, Komuna Istogut. Toka ku ndodhet dyqani NUK është pjesë e kësaj shitje. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NT “Korenik”, Istog Fi.501/89; UNMIK Reg. 80653182

Njësia nr.40-NSH Dubrava-Toka bujqësore Gurrakoc 2 – përfshin tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 4ha 13ari 2m² (41302m²) në ZK Gurrakoc, Komuna Istog. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.41-NSH Dubrava -Toka në Tuçep – përfshin tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 21ari 1m² (32101m²) në ZK Tuçep, Komuna Istog. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH“Dubrava”, Istog Fi. 268/89

Njësia nr.42-NPB Malishgan Parcelat 543 dhe 563 në Jashanicë – përfshin tokën me sipërfaqe të përgjithshme 1ha 61ari 61m² (16161m²) në ZK Jashanicë, komuna Klinë. Parcelat ndodhen larg njëra tjetrës 165m dhe nuk kanë qasje në rrugë. (Depozita  e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.43-NPB Malishgan Parcelat 527, 546 dhe 555 në Jashanicë – Tokë bujqësore me sipërfaqe te përgjithshme 2ha 19ari 10m² (21910m²) në ZK Jashanicë, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike të pa kategorizuar. (Depozita  e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.44-NPB Malishgan Parcelat 497, 501-11 dhe 456-2 në Dush – tokë bujqësore me sipërfaqe 3ha 64ari 03m² (36403m²) në  ZK Dush, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë Fi. 256/90  

Njësia nr.45-NSH Ereniku Prodhimtaria Primare Parcela 409-1 në ZK Orize – tokë bujqësore me sipërfaqe 9ha 6ari 56m² (90656m²), në ZK Orize, komuna Gjakovë. Parcela kufizohet nga dy rrugë publike (në veri rruga Gjakovë – Ponoshec dhe në jug një rrugë lokaleë cepin jug-lindor të parcelës shtrihet rruga e asfaltuar në sipërfaqe të përafërt 67m².  (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI “Ereniku – NSH Prodhimtaria Primare” Gjakovë Fi. 460/89, Fi.198/90

Njësia nr.46-Toka në Gërgoc – tokë me sipërfaqe 84ari 99m² (8499m²) në ZK Gërgoc, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.47-Parcela nr. 239 në Gërgoc – tokë në sipërfaqe 61ari 24m² (6124m²) në ZK Gërgoc, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB ”Bec“, Bec  (Fi. 391/90)

Njësia nr.48-Toka Bujqësore Damjan 4 – tokë me sipërfaqe 3ha 69ari 18m² (36918m²) që ndodhet në ZK Damjan, Gjakovë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Rogova”, Rogovë, Gjakovë

Njësia nr.49-Parcelat 300-1 dhe 300-2 Lubovë – tokë me sipërfaqe 1ha 96ari 33m² (19633m²), në ZK Lubovë, Komuna Istog. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH“Dubrava”, Istog Fi. 268/89

Njësia nr.50-Parcela nr.239 në Kosuriq – tokë bujqësore me sipërfaqe   2ha 41ari 42m²  (24142m²) në ZK Kosuriq. komuna Pejë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Baran” (Fi 169/81)

Njësia nr.51-Toka në Kosuriq – tokën  me sipërfaqe 3ha 05ari 49m² (30549m²), ZK Kosuriq, Komuna Pejë.  Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Ndërmarrja e Përbërë KBI “Dushan Mugosha – Duq”, Pejë me p.s.p.  (Fi. 525/89); (Fi.753/89); KBI “Bujqësia” SHA, Pejë (Fi. 1922/92); N.P.B. “Bujqësia” – Pejë 80115326 (2001).

Njësia nr.52-KB Dubrava Toka bujqësore në Gurrakoc – tokë me sipërfaqe 3ha 83ari 89m² (38389m²) në ZK Gurrakoc, Komuna Istog.  Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH“Dubrava”, Istog Fi. 268/89

Njësia nr.53-NSH Deva ngastra kadastrale nr. 705 ZK Devë – tokë me sipërfaqe 12ari 10m2 (1210m²) në ZK Devë, Komuna Gjakovë. Në të kaluarën, prona është përdorur si deponi hiri nga Ndërmarrja. (Depozita e ofertës:  € 500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NMKGI “Deva” p.p., Gjakovë Fi.  497/89

Njësia nr.54-Parcela nr. 726-3 në Gllarevë – tokë me sipërfaqe 16ari 24m² (1624m²) në ZK Gllarevë, komuna Klinë në afërsi të magjistrales Pejë- Prishtinë. Prona ka qasje në rrugë publike lokale. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Ndërmarrja Shoqërore Tregtare Prodhuese “Produkt” p.p., Pejë ( Fi- 659/89);

Njësia nr.55-Parcela nr. 378 ZK Gërgoc – tokë me sipërfaqe 56ari 71m² (5671m²) në ZK Gërgoc, komuna Gjakovë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.56-Parcela nr. 591 ZK Gërgoc – tokë me sipërfaqe 55ari 63m² (5563m²) në ZK Gërgoc, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB ”Bec“, Bec  (Fi. 391/90)

Njësia nr.57-NPB Malishgan – Parcela 158-48 në Zllakuqan – tokë me sipërfaqe 17ari 29m² (1729m²) në ZK Zllakuqan, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 1,000)

Njësia nr.58-NPB Malishgani parcela nr. 83-1 në Dranashiq – tokën me sipërfaqe 84ari 46m² (8446m²) në ZK Dranashiq, komuna Klinë. Prona ka qasje në dy rrugë publike. (Depozita e ofertës:  € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)  

Njësia nr.59 NT Koreniku Dyqani nr. 1 në Istog – dyqan afarist me sipërfaqe 25m² sipas matjeve në terren (13m² sipas listës së asteve) që gjendet në rr. Bajram Gashi në qytetin e Istogut, përball Memorialit Dr. Ibrahim Rugova. Aktualisht prona është e dhënë me qira. Toka ku ndodhet dyqani NUK është pjesë e kësaj shitje. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.60-NT Koreniku Dyqani nr. 2 në Istog – lokal me sipërfaqe 41m² sipas matjeve (40m² sipas listës së asteve) që gjendet në rr. Bajram Gashi në qytetin e Istogut, përball Memorialit Dr. Ibrahim Rugova. Aktualisht prona është e dhënë me qira.
Sipërfaqja 5m² prej konstruksion xhami e shtuar në hapësirën e lokalit pa lejen e Ndërmarrjes/AKP, nuk është përllogaritur në sipërfaqen e matur, dhe nuk është pjesë e shitjes. Toka nuk është pjesë e kësaj shitje. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NT “Korenik”, Istog Fi.501/89; UNMIK Reg. 80653182

Njësia nr.61-Ratar Tokë Bujqësore Graçanicë IV – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 9027m² (90ari 27m²) ZK Graçanicë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 6,000)

Njësia nr.62-Ratar Tokë Bujqësore Graçanicë V – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 34477m² (3ha 44ari 77m²) ZK Graçanicë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.64-KB Kosova Tokë Bujqësore Suhadoll IV – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 49005m²  (4h 90ari 05m²) ZK Suhadoll, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 35,000)

Njësia nr.65-KB Kosova Tokë Bujqësore Suhadoll V – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 52864m² (5h 28ari 64m²) ZK Suhadoll, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 40,000)

Njësia nr.66-KB Kosova Tokë Bujqësore Suhadoll VI – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 24437m² (2h 44ari 37m²) ZK Suhadoll, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 15,000)

Njësia nr.67-KB Kosova Tokë Bujqësore Konjuh III – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 4919m² (49ari 19m²) ZK Konjuh, Komuna Lipjan. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.68-KB Kosova Tokë Bujqësore Konjuh V – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 4003m² (40ari 03m²) ZK Konjuh, Komuna Lipjan. (Depozita e ofertës: € 3,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Kosova”; KB Lipjan; SHA  “Poljoprivreda”; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;   

Njësia nr.69-Ratar Tokë Bujqësore Graçanicë II – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5925m² (59ari 25m²) ZK Graçanicë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.70-Ratar Tokë Bujqësore Uglar III – Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 16756m² (1ha 67ari 56m²) ZK Uglar, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89

Njësia nr.71-KB Flora Tokë Bujqësore Dobërdol – Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 38738m² (3ha 87ari 38m²) ZK Dobërdol, Komuna Podujevë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  KB “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674.

Njësia nr.72-Ratar Tokë Bujqësore Graçanicë III – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 22868m² (2ha 28ari 68m²) ZK Graçanicë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njësia nr.73-KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë IV – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 11862m² (1h 18ari 62m²) ZK Livagjë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Kosova”; KB Lipjan; SHA  “Poljoprivreda”; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;   

Njësia nr.74-Visoko Commerce Shitorja nr. 2 – Kjo shitje ofron hapësirën afariste me sipërfaqe të përgjithshme prej 243.60m² në kuadër të së cilës përfshihet bodrumi, kati përdhes dhe meskati. Shitorja gjendet në kuadër të një ndërtese shumëkatëshe të banimit në Prishtinë, në Rr. Robert Doll nr.12 afër Sach Cafe,  Prishtinë. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës: € 50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH  Visoko Commerce Fi.7460/92

Njësia nr.75-Marketing Export Lokali në Lipjan – Kjo shitje ofron hapësirën afariste/lokalin me sipërfaqe të përgjithshme prej afërsisht 91m². Lokali ndodhet në kuadër të ndërtesës kolektive të banimit në qendër të qytetit në rrugën/bulevardin “Lidhja e Prizrenit” p/n në Lipjan. Nuk ka tokë që do t’i transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës: € 12,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
SOUR KOSOVODRVO NSH Kosovodrvo-Commerce; NSH Kosovodrvo-Dardanija; NSH“Kosovodrvo-Meble” Pristina, Fi-724/89.

Njësia nr.76-Ratar Tokë Bujqësore Livagjë – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5490m² (54ari 90m²) ZK Livagjë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njësia nr.77-KB Flora Tokë Bujqësore Repë I – Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 8720m² (87ari 20m²) në ZK Repë, Komuna Podujevë. (Depozita e ofertës: € 1,000)

Njësia nr.78-KB Flora Tokë Bujqësore Repë II – Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 7084m² (70ari 84m²) në ZK Repë, Komuna Podujevë. (Depozita e ofertës: € 700)

Njësia nr.79-KB Flora Toka në Pollatë – Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 2482m² (24ari 82m²) në ZK Pollatë, Komuna Podujevë. (Depozita e ofertës: € 500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674.

Njësia nr.80-Lavërtari Blegtori Tokë Bujqësore Batushë II – Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 22741m² (2ha 27ari 41m²) në ZK Batushë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI “Kosova Export”  OBPB “Lavërtari-Blegtori” Fi-878/89.  

Njësia nr.81 – Asetet e Luajtshme Rilindja Shtypshkronja – Kjo shitje ofron mundësinë për të blerë asete të luajtshme si makineri për libërlidhje dhe inventar të zyrës. Asetet gjenden në rr. Garibaldi nr. 31 në Objektin e Rilindja Shtypshkronja, Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Ndërmarrja Grafike “Rilindja” Prishtinë – 11.05.2000, NRB 80018525; NP Rilindja,
NSH Grafike “Rilindja”– 24.04.1990, Fi-289/90; DP Stamparija “Gracanica” Pristina – 17.04.1992, Fi-1449/92
    
Njësia nr.82-KB Kosova Tokë Bujqësore Ribar i Vogël I – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 9754m² (97ari 54m²)  në  ZK Ribar I Vogël, Komuna Lipjan. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Kosova”; KB Lipjan; SHA  “Poljoprivreda”; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;   

Njësia nr.83-Tokë Bujqësore Llapashticë e Poshtme I – Kjo shitje ofron  tokë bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej  41285m² (4ha 12ari 85m²), në ZK Llapashticë e Poshtme, Podujevë. Toka është e mbjellë me kultura njëvjeçare nga persona të paidentifikuar. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.84-Tokë Bujqësore Llapashticë e Poshtme II – Kjo shitje ofron  tokë bujqësore me sipërfaqe prej 22329m² (2ha 23ari 29m²), në ZK Llapashticë e Poshtme, Komuna Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga persona të paidentifikuar. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.85-Tokë Bujqësore Llapashticë e Epërme – Kjo shitje ofron  tokë bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej  36885m² (3ha 68ari 85m²), në ZK Llapashticë e Epërme, Podujevë. Toka është e mbjellë me kultura njëvjeçare nga persona të paidentifikuar. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “19 Qershori” (DP IGM “8 Novembar”)  Fi-635/89; Sh.A IMN “Malo Kosovo” Podujevë Fi-7944/92; N.Sh IMN “19 Nëntori” Podujevë nr.80040458 (UNMIK)

Njësia nr.86-Lavërtari Blegtori Tokë Bujqësore Batushë I – Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 35473m² (3ha 54ari 73m²) në ZK Batushë, Komuna Graçanicë.  (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI “Kosova Export”  OBPB “Lavërtari-Blegtori” Fi-878/89.  

Njësia nr.87-KB Kosova Tokë Bujqësore Bregu i Zi – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 18557m² (1h 85ari 57m²) në ZK Bregu i Zi, Komuna Lipjan. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  KB “Kosova”; KB Lipjan; SHA  “Poljoprivreda”; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;   

Njësia nr.88-NSH Lavërtari-Blegtori -Tokë bujqësore në Atmaxhë 2 – Prona e ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 75ari 62m² (27562m²), me kulturë arë e kl.4,5 në ZK Atmaxhë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 10,000)

Njësia nr.89-NSH Lavërtari-Blegtoria- Tokë bujqësore në Atmaxhë 4 – Prona e ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 60ari 78m² (26078m²), me kulturë kopsht, kullosë, vreshtë dhe arë e kl.2,4,5 në ZK Atmaxhë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIK Progres-Export-Ratarstvo sa P.O Dusanovo, Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo Fi.-698/89, Fi.-7337/92.
 

Njësia nr.90-NSH Lavërtari-Blegtori – Tokë bujqësore në Petrovë 6 – Prona e ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 6ha 41ari 07m² (64107m²), me kulturë arë e kl.3,4  dhe lum në ZK Atmaxhë, Komuna Prizren.
(Depozita e ofertës:  € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK Progres-Export-Ratarstvo sa P.O Dusanovo, Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Njësia nr.91-NBI Rahoveci – Prona në Radost 1 – Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 82802m² (8ha 28ari 02m²), me kulturë arë dhe kullosë kl.4 në ZK Radost, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 10,000)

Njësia nr.92-NBI Rahoveci – Prona në Radost 4 – Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 22296m² (2ha 22ari 96m²), me kulturë arë kl.4 në ZK Radost, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP “Orvin”Orahovac –Fi 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.93-KB Pirana – Koperativa bujqësore Piranë, Prizren – Ofron për shitje pronën/parcelën P-71813064-00619-1 me  sipërfaqe prej 1702m²  (17ari 02m² ) (arë e kl. 3) në ZK Piranë Komuna Prizren. Në kuadër të parcelës është objekti i administratës me sipërfaqe prej 368m²  i tipit (P+SU+O), depo me sipërfaqe prej 168 m² e tipit të hapur (P+0), si dhe objekti i sigurimit (jo toka) me sipërfaqe prej 58m² i tipit (P+SU+0) i cili objekt ndodhet jashtë parcelës së NSh. Objektet  nuk janë të regjistruara në regjistrat kadastral në ZKK Prizren.  (Depozita e ofertës:  € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH “KB Pirana” Piranë Prizren  Fi-163/91

Njësia nr.94-NSH Zadruga Prona në Brod 1 – ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithme prej 37484m² (3ha 74ari 84m²) me kulturë kullosë e kl.5, në ZK Brod, Komuna Shtrpce. (Depozita e ofertës:  € 2,000)

Njësia nr.95-NSH Zadruga Prona në Brod 2 – ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithme prej 15285m² (1ha 52ari 85m²), me kulturë kullosë e kl.5, në ZK Brod, Komuna Shtrpce. (Depozita e ofertës:  € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.96-NSH NBI Rahoveci -Prona në Hoqë të Madhe 5 – Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 70ari 22m²  (17022m²), me kulturë arë e kl.3 në ZK Hoqë e Madhe, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 5,000)

Njësia nr.97-NBI Rahoveci-Prona në Ratkoc 1 – Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 8ha 45ari 78m² (84578m²),  me kulturë arë e kl.1,2,3 në ZK Ratkoc,Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 10,000)

Njësia nr.98-NBI Rahoveci -Prona në Ratkoc 2 – Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 75ari 07m² (37507m²), me kulturë vreshtë dhe kullosë e kl.1,4 në ZK Ratkoc, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 5,000)

Njësia nr.99-NBI Rahoveci – Prona në Ratkoc 4 – Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 82ari 11m² (38211m²), me kulturë kullosë e kl. 1,2,3,4 në ZK Ratkoc,Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP “Orvin”Orahovac –Fi 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.100-NSH Lavërtari-Blegtori- Tokë bujqësore në Trepetincë 8 – Prona e ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 4ha 35ari 89m² (43589m²), me kulturë arë e kl.3,4,5 në ZK Trepetnicë, Komuna Prizren.
(Depozita e ofertës:  € 25,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK “Progres-Export”-“Ratarstvo” sa P.O Dusanovo, “Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo ” Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Njësia nr.101-NSH Zadruga Shtërpcë – Tokë bujqësore në Biti të Epërme 6 – ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithme prej 9ha 91ari 42m² (99142m²), me kulturë kullosë e kl.5, në ZK Biti e Epërme, Komuna Shtrpce. (Depozita e ofertës:  € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.102-NSH Zadruga Shtërpcë – Tokë bujqësore në Biti të Epërme 7 – ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithme prej 2ha 95ari 93m² (29593m²), me kulturë kullosë e kl.5, në ZK Biti e Epërme, Komuna Shtrpce. (Depozita e ofertës:  € 5,000)

Njësia nr.103-NSH Zadruga Shtërpcë – Tokë bujqësore në Biti të Epërme 8 – ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithme prej 9ha 33ari 92m² (93392m²), me kulturë kullosë e kl.5, në ZK Biti e Epërme, Komuna Shtrpce. (Depozita e ofertës:  € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.104-NSH Lavërtari-Blegtori -Tokë bujqësore në Lutogllavë – ofron për shitje tokën bujqësore që e përfshijnë sipërfaqen e përgjithshme prej 25212m² (2ha 52ari 12m²), me kulturë arë, kullosë dhe livadh e kl.4,5,7 që ndodhet në ZK Lutogllavë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK “Progres-Export”-“Ratarstvo” sa P.O Dusanovo, “Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo ” Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Njësia nr.105-NSH Podrima-Shitorja nr.4 në Rahovec – përfshin lokalin afarist me një sipërfaqe të përgjithshme prej 78m² sipas matjeve interne të AKP-së (sipas deklaratës së menaxhmentit të NSh-së ky lokal ka 77 m2)  që ndodhet në katin përdhese të ndërtesës kolektive (banesa P+4),  në rrugën “Hadije Spahiu” p.n, respektivisht në qendër të qytetit të Rahovecit. Toka ku ndodhet dyqani NUK është pjesë e kësaj shitje. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DTP”Podrima” p.o./p.p Rahovec Fi-370/89;

Njësia nr.106-NSH Lavërtari-Blegtori -Tokë bujqësore në Caparc 1 – ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 7133m² (71ari 33m²), në ZK Caparc, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK “Progres-Export”-“Ratarstvo” sa P.O Dusanovo, “Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo ” Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Njësia nr.107-NBI Rahoveci -Prona në Opterushë 1 – Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 01ari 98m² (10198m²), në ZK Opterushë, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 5,000)

Njësia nr.108-NBI Rahoveci – Prona në Opterushë 3 – Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 54ari 81m² (15481m²), në ZK Opterushë, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 5,000)

Njësia nr.109-NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Vogël 6 – Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 92ari 18m² (19218m²), në ZK Hoqa e Vogël, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.110-NSH Zadruga Shtërpcë – Prona në Vrbeshtica 7 – ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithme prej  33073m² (3ha 30ari 73m²), në ZK Vërbeshticë, Komuna Shtrpce. (Depozita e ofertës:  € 10,000)

Njësia nr.111-NSH Zadruga Shtërpcë – Prona në Vrbeshtica 9 – ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithme prej 53040m² (5ha 30ari 40m²), në ZK Vërbeshticë, Komuna Shtrpce. (Depozita e ofertës:  € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.112-NBI Rahoveci – Prona në Retijë 2 – Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 30ari 14m² (23014m²), në ZK Retijë, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 5,000)

Njësia nr.113-NBI Rahoveci – Prona në Retijë 3 – Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 54ari 57m² (5457m²), në ZK Retijë, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.114-Shitorja në fshatin Kërstec – përfshin lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 66m² (B+P), që ndodhet fshatin Kërstac, ZK Kërstac, Komuna e Dragashit. Nuk ka dokumente të pronësisë për këtë aset të NSH-së, në dispozicion është fatura e tatimit në pronë e KK, lista e pronave të NSH-së, lista e ndërtesave të NSH-së. Toka ku ndodhet shitorja NUK është pjesë e kësaj shitje. Vërejtje: Sipas Listës së pronave të NSH-së ky lokal evidentohet me sipërfaqe prej 60m². (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NSH “Koritnik”Dragash Fi-186/89; Fi-8189/92

Njësia nr.115-NBI Rahoveci – Prona në Brestoc 4 – Ofron për shitje pronën me një sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 97ari 04m² (39704m²), e cila ndodhet në ZK Brestoc, Komuna e Rahovecit.  (Depozita e ofertës:  € 8,000)

Njësia nr.116-NBI Rahoveci – Prona në Brestoc 2 – ofron për shitje tokën  me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 43ari 25m² (24325m²), që ndodhet në ZK Brestoc, Rahovec.  (Depozita e ofertës:  € 7,000)

Njësia nr.117-NBI Rahoveci – Prona në Krushë të Madhe 2 – Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej  9114m² (91ari 14m²) me kulturë  arë e kl. 2 në ZK Krusha e Madhe, Komuna Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.118-NSH Lavërtari-Blegtori -Tokë bujqësore në Lubizhdë 12 – ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 29992m² (2ha 99ari 92m²), në ZK Lubizhdë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK “Progres-Export”-“Ratarstvo” sa P.O Dusanovo, “Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo ” Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Lexo më shumë:

Të ngjashme