6 strategji për të përmirësuar marrëdhëniet me klientët

Prishtinë | 16 Shk 2024 | 08:39 | Nga Ekonomia Online

Gjatë viteve, kompanitë shqiptare kanë zbatuar teknologji inovative, duke zhvilluar burime të reja dhe aftësi për të tërhequr dhe mbajtur klientët me anë të strategjive CRM (Customer Relationship Management).

Ata kanë kuptuar se për arritjen e suksesit në një mjedis konkurues biznesi, duhet të përqëndrohen në mbajtjen e një marrëdhënie pozitive me klientët, duke zbatuar strategji efektive që çojnë në kënaqësinë dhe besnikërinë e klientit.

Rreth një vit më parë, fillova të studioja strategjitë e marrëdhënieve të klientëve që impelmentojnë kompanitë shqiptare të telekomunikacionit dhe ndikimin e tyre në kënaqësinë dhe besnikërinë e klientëve. Zgjodha industrinë e telekomunikacionit sepse karakterizohet nga një konkurencë e fortë dhe është interesante të analizohet se si ndryshimet e tyre në strategji mund të formojnë performancën e tyre të biznesit.

Disa nga zbulimet kyçe mbi mënyrën se si Vodafone dhe Telekom janë duke maksimizuar marrëdhëniet me klientët i gjeni në vijim:

– Ata i përdorin platformat si pjesë integrale e strategjisë së tyre të biznesit. Ata janë duke përdorur sistemet CRM si një strategji kryesore për të kuptuar më mirë klientët e tyre, duke analizuar sjelljet e konsumatorëve dhe duke përdorur CRM për menaxhimin efektiv të marrëdhënieve për të gjeneruar më shumë kënaqësi dhe besnikëri ndaj klientit. Ata mësojnë më shpejt rreth tyre dhe e vënë atë mësim në veprim më shpejt se konkurrentët. Një nga avantazhet kryesore konkuruese është fokusi i tyre në menaxhimin efektiv të klientëve për të gjeneruar marrëdhënie afatgjata, si një nxitës kryesor i rritjes dhe përfitimit të qëndrueshëm.

– Ata ofrojnë një eksperiencë të mrekullueshme për konsumatorët. Strategjia e tyre e biznesit është e fokusuar në dhënien e një përvoje të kënaqshme për konsumatorët. Të gjitha aktivitetet e CRM që përfshijnë departamentet e marketingut, shitjes janë pjesë përbërëse e të kuptuarit të nevojave të klientëve, si suksesi i tyre themelor i biznesit. Ata kanë hartuar një strategji efektive në detaje, një përshkrim i të gjithë eksperiencës që kompania dëshiron t’i japë klientëve të saj. Ata e kuptojnë se eksperiencat e paharrueshme dhe pozitive janë thelbësore për kënaqësinë e klientit dhe besnikërinë e tij. Ata po i kushtojnë më shumë kohë aktiviteteve të tilla si kujdesi ndaj konsumatorëve dhe menaxhimi i klientëve, gjetja e zgjidhjeve për problemet e tyre, konsultimi dhe analizimi i klientëve të tyre kryesorë, si dhe ofrimi i paketave dhe ofertave që personalizohen sipas nevojave të tyre.

– Ata arrijnë rezultate më të larta në aktivitetet kyçe. Nëpërmjet këtyre platformave, ata u mundësojnë menaxherëve të shitjeve që të tërheqin më shumë konsumatorë, të menaxhojnë dhe të zhvillojnë në mënyrë efektive klientët e tyre ekzistues, të krijojnë marrëdhënie afatgjata duke ofruar përvojë më të lartë të konsumatorëve, si dhe duke rifituar klientët e tyre të humbur duke rivendosur me sukses marrëdhënie pozitive me ta.

– Ata i kuptojnë më mirë klientët e tyre. Këto kompani vlerësojnë opinionin e klientëve dhe inkurajojnë feedback-un e tyre. Ata po përdorin mënyra efektive për vlerësimin e shërbimit të tyre dhe marrjen e feedback-ut direkt nga klientët. Ata e dinë se çfarë e udhëheq besnikërinë e klientit. Duke njohur klientët e tyre ata mund të menaxhojnë dhe përmirësojnë vazhdimisht marrëdhëniet me ta, si dhe të merren më shpejt me ankesat. Ata menaxhojnë vazhdimisht problemet dhe përqendrohen në krijimin e një ‘customer experience’ që rrit kënaqësinë.

– Implementojnë strategji efektive të marrëdhënieve me klientët. Me mjetet e platformave CRM, ato po i shtojnë më shumë vlerë departamenteve të marketingut dhe shitjeve duke lehtësuar dhe siguruar shumë aktivitete të rëndësishme. Ata sigurojnë një eksperiencë unike për klientin duke organizuar aktivitete rreth nevojave të tyre.
Ata fuqizojnë punonjësit e tyre. Ata fokusohen në zhvillimin e burimeve njerëzore, aftësive dhe motivimit të tyre për të përdorur këto platforma menaxhimi si mjete efektive për të ofruar përvojë pozitive për klientët dhe për të menaxhuar në mënyrë efektive marrëdhëniet me ta. Ata kanë një fokus të qartë në menaxhimin, udhëheqjen dhe fuqizimin e punonjësve të tyre duke pajisur me mjetet e duhura për të ndërtuar marrëdhënie afatgjata me klientët dhe për të rritur kënaqësinë dhe besnikërinë e klientit.

Si përfundim menaxhimi efektiv i marrëdhënieve me klientët ka një ndikim pozitiv në ecurinë e biznesit. Kompanitë e suksesshme si Vodafone dhe Telekom janë duke i përdorur ato për të diferencuar dhe për të arritur vazhdimisht më shumë pjesë të tregut. Ata e dinë se klientët e kënaqur paguajnë përsëri me besnikërinë e tyre dhe janë të gatshëm të rekomandojnë miqtë e tyre. Shërbimi me cilësi të lartë i ofruar nga punonjësit e tyre është përparësia kryesore konkurruese që u ka dhënë atyre kënaqësinë maksimale të klientëve, besnikërinë dhe rritjen e qëndrueshme. (Renato Civili/Businessmag.al)

Fjalë Kryesore:

Të ngjashme