Puna që përgatit më së miri CEO të suksesshëm

Prishtinë | 02 Qer 2024 | 06:41 | Nga Ekonomia Online

Trajnimi më i mirë për kryeshefët ekzekutivë (CEO – nga anglishtja) nuk është i mrekullueshëm, vetëm i rëndësishëm.

Shumë rrugë dërgojnë në karrigen e Kryeshefit Ekzekutiv, por një rol individual i cili përgatit më së miri njerëzit për të qenë Kryeshefë Ekzekutivë është menaxheri i produktit. Kjo punë është një trajnim i mirë për ekzekutivët e lartë, të paktën në kompanitë e teknologjisë. Në fakt, është kontribuesi më i rëndësishëm në kompani.

Ngjajshëm me Kryeshefin Ekzekutiv, funksioni primar i menaxherit të produktit është të koordinojë grupe të ndryshme, të shfrytëzojë shkathtësitë e të tjerëve për të prodhuar një produkt të mirë. Kjo është në kontrast me shumë role individuale kontribuese, ku fokusi është të bëjnë disa aftësi të specializuara, duke punuar zakonisht vetëm ose brenda një grupi të vogël.

Për të dalë me shërbime dhe produkte të mira, menaxheri i produktit vlerëson nevojat e konsumatorëve dhe tregut. Kjo përfshin një qasje strategjike duke analizuar konkurrentët dhe duke marrë pjesë ne çfarëdo që është në horizont. Gjithashtu kërkon një element taktik duke punuar me grupe të ndryshme për të ekzekutuar planin.

Çdo ditë, menaxheri i produktit koordinohet me ekzekutivët për të shitur një produkt, me Rishikimet dhe Studimet për të krijuar produkte që kanë gjasë për sukses, me marketing për të promovuar këto produkte dhe me shitje për të shpjeguar kapacitetin e produktit dhe përfitimet dhe gjithashtu duke marrë reagime.

Kryeshefi Ekzekutiv Barak Eilam ia kushton kohën e tij si menaxher i produktit si përgatitja e tij më e mirë për punën. Ai u bë Kryeshefi Ekzekutiv i kompanisë 1.3 miliardë dollarëse NICE tre vite më parë pasi punoi me atë kompani për 15 vite. ‘’Për mua pjesa më e rëndësishme e karrierës time në NICE ishte kur u bëra një menaxher i ri i produktit’’, tha Kryeshefi Ekzekutiv. ‘’Menaxhimi i produktit në një kompani të teknologjisë, nëse jeni të pozicionuar në vendin e duhur, është një kryqëzim shumë interesant. Sepse nëse e bëni mirë, ju jep mundësinë të jeni ura në mes konsumatorëve dhe kërkesave të tyre, të nevojave të tregut dhe të kërkimit dhe zhvillimit.

Eilam kishte punuar në Kërkim dhe Zhvillim në NICE, kështu që ai kishte bashkëvepruar mirë me atë grup. ‘’Merr aftësi të veçanta për të bërë tranzicionin nga Kërkimi dhe Zhvillimi në menaxhim të produktit dhe për t’u bërë ndërlidhja në mes të konsumatorëve dhe Kërkimit dhe Zhvillimit’’, tha Eilam. ‘’Dukshëm ka gjëra të tjera që ju duhen për t’u bërë Kryeshef Ekzekutiv, si financat, menaxhimi i përgjithshëm, menaxhimi i njerëzve dhe menaxherëve, etj. Këto janë të gjitha të rëndësishme, gjithashtu, por ishte një ndryshim i madh për mua, dhe po flas për diçka e cila më ndodhi 15 vite më parë.

Paralelet në mes të një menaxheri të mirë të produktit dhe Kryeshefit Ekzekutiv janë të shumta. Për shembull, Kryeshefi Ekzekutiv gjithmonë punon me aksionerë të shumtë për të shpërndarë një produkt. Si menaxheri i produktit, Kryeshefi Ekzekutiv duhet të kuptojë skenën e plotë të tregut gjithashtu se çfarë po ndodh brenda organizatës. Me këtë njohuri, ai ose ajo krijon një vizion, një strategji dhe një plan.

Pastaj, Kryeshefi Ekzekutiv duhet të komunikojë këtë në mënyrë të qartë dhe të fitojë mirëkuptim nga të gjithë të përfshirit. Ai ose ajo gjithashtu sigurohet se të gjithë ekzekutojnë në bazë të planit. Në të njëjtën kohë, Kryeshefi Ekzekutiv duhet të identifikojë kërcënime dhe mundësi dhe të ndryshojë metodat e kompanisë në bazë të tyre.

Puna e Kryeshefit Ekzekutiv është unike në shumë mënyra, por gjithkush i cili dëshiron të shijojë këto përgjegjësi duhet të marrë në konsideratë së pari menaxherin e produktit.

Fjalë Kryesore:

Të ngjashme