11 mënyra që ndihmojnë të rinjtë në orientim dhe zhvillim të karrierës

Prishtinë | 07 Qer 2023 | 20:11 | Nga Ekonomia Online
 1. Informimi mbi nivelin dhe performancën e nxënësve në shkollë;
 2. Mxitja e kreativitetit;
 3. Puna për qartësinë e studentëve në zgjedhjen e degëve dhe profileve;
 4. Përdorimi i pyetësorëve vetëvlerësues;
 5. Angazhimi në punë vullnetare për të mos i lënë nxënësit e studentët inaktivë;
 6. Forcimi i lidhjeve me ish nxënësit që kanë hapur bizneset e tyre;
 7. Hapja e profileve të reja;
 8. Studimi i tregut; i. shtimi i bashkëpunimit me kompani të ndryshme;
 9. Motivimi i stafit;
 10. Mënyra më të zhvilluara të menaxhimit;
 11. Fleksibiliteti për t’iu përshtatur ndryshimeve të shpeshta.

Të ngjashme