Në Shqipërinë tonë të vogël ndonjëherë ka disa mendime të “vjetra” që ende thuhen nga gjyshërit ose prindërit tanë. Në zona të caktuara të vendit një vajzë duhet të martohet pa i mbushur 20 vjeçe.