Dogana e Kosovës dhe Operatori i Autorizuar Ekonomik (OAE) bashkojnë forcat për standardet evropiane të tregtisë

Prishtinë | 29 Sht 2023 | 16:20 | Nga Ekonomia Online

Prishtina përfundon me sukses fazën e validimit pilotues të Programit OAE, duke hapur rrugën për tregtinë ndërkombëtare të harmonizuar në rajonin e CEFTA-së

Në një hap të rëndësishëm drejt harmonizimit të tregtisë ndërkombëtare, Dogana e Kosovës ka përfunduar me sukses fazën e validimit pilotues të Operatorit të Autorizuar Ekonomik (OAE). Kjo nismë, që synon përafrimin e procedurave doganore me rregulloret e Bashkimit Evropian, rritjen e besimit midis partnerëve tregtarë dhe eliminimin e pengesave administrative, tenton të nxisë një peizazh ekonomik më të ndërlidhur dhe efikas brenda rajonit të CEFTA-s.

Pjesëmarrësit e misionit të validimit pilotues të programit OAE shprehën besimin e tyre në përparimin e ardhshëm drejt tregtisë së harmonizuar brenda rajonit të CEFTA-s. Misioni u fokusua në rishikimin e rregulloreve dhe procedurave doganore për të garantuar përputhjen e tyre me standardet e Bashkimit Evropian për OAE, duke vënë theksin në aplikimin cilësor të këtyre standardeve gjatë dhënies së statusit të OEA për subjektet ekonomike në nivel kombëtar. Objektivi parësor i këtij misioni pilot ishte të ndihmonte Administratën Doganore në Prishtinë në vlerësimin e nivelit të zhvillimit të programit të tyre dhe të vlerësonte nëse është e nevojshme ndonjë mbështetje shtesë për përmirësimin e mëtejshëm të programit OEA.

Ky mision i fazës pilotuese të validimit u krye si pjesë e projektit “Mbështetje për Integrimin Ekonomik Rajonal”, i mbështetur nga Komisioni Evropian dhe Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ), dhe zbatuar nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Statusi i Operatorit Ekonomik të Autorizuar (OAE), i dhënë kompanive nga Autoriteti Doganor, nënkupton nivelin më të lartë të besimit në subjektet afariste të angazhuara në tregtinë ndërkombëtare. Kompanitë që plotësojnë kriteret e OAE gëzojnë përfitime të ndryshme sikurse procedura të përshpejtuara doganore, kosto të reduktuara, kursim kohe dhe njohje si brenda dhe jashtë vendit. Statusi i OAE konfirmon besueshmërinë e një kompanie si partner tregu për Doganën e Kosovës. Për më tepër, ky status hap rrugën që kompanitë të shfrytëzojnë të njëjtat avantazhe në vendet e tjera anëtare të CEFTA-s, pasi të vendoset njohja reciproke në nivel rajonal.

Gjatë misionit në fjalë, Dogana e Kosovës prezantoi kornizën ligjore të nevojshme për një program të suksesshëm OAE dhe vizitoi dy shfrytëzues shembullor të programit OAE, RroniFer dhe Ventius International. Kompanitë u angazhuan në diskutime të hapura me përfaqësues të Doganës së Kosovës, duke theksuar bashkëpunimin e frytshëm, rëndësinë e përfitimeve doganore të dhëna dhe adresimin e fushave të mundshme për përmirësime të mëtejshme në kuadër të Programit të OAE. Ky mision shënon një moment historik të rëndësishëm, duke nënvizuar angazhimin e anëtarëve të CEFTA-s për të forcuar integrimin ekonomik dhe për të avancuar bashkëpunimin tregtar në rajon.

Të ngjashme