BERZh i jep përsëri çmimin NLB Bankës si Banka më aktive për lëshimin e Garancioneve në Kosovë në vitin 2022

Prishtinë | 24 Maj 2023 | 08:19 | Nga Ekonomia Online

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) i ka dhënë përsëri NLB Bankës çmimin për performancën e saj të jashtëzakonshme gjatë vitit 2022 në kuadër të Programit për Lehtësimin e Tregtisë (TFP). Ky çmim u prezantua në Takimin Vjetor dhe Forumin e Biznesit të BERZH-it në Samarkand-Uzbekistan.

Viti 2022 ka vazhduar me sfida si pasojë e luftës Rusi – Ukrainë që u reflektua në çdo pjesë të botës me rritje të çmimeve dhe ndërprerje në zinxhirët e furnizimit. Pavarsisht sfidave, NLB Banka arriti të vazhdoj ofrimin e zgjidhjeve të personalizuara për klientët në drejtim të lehtësimit të tregtisë ndërkombëtare.

Ky çmim prestigjioz është dëshmi e përkushtimit për përsosmëri dhe inovacion në sektorin bankar dhe është viti i shtatë me radhë që NLB Banka e merr këtë çmim. Vesa Kuqi Gagica, Drejtore e Divizionit për Pagesa dhe Thesar në NLB Banka tha “Kemi nderin të pranojmë edhe njëherë çmimin si Banka më aktive për lëshimin e garancioneve për vitin 2022. Programi TFP ua mundëson klientëve të bankës të fitojnë ekspertizë në tregje të reja dhe të ndërtojnë marrëdhënie me partneret e tyre në mbarë botën.”

NLB Banka do të vazhdoj forcimin e bashkëpunimit të saj me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) me qëllim të mbështetjes së klientëve të saj për të përmirësuar dhe zgjeruar aktivitetet e tyre tregtare ndërkombëtare.

The EBRD awards NLB Banka as ‘The most active issuing Bank in Kosovo in 2022”

NLB Banka has once again been honored by the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) for its exceptional achievements in 2022 within the Trade Facilitation Program (TFP). The award was given during the EBRD Annual Meeting and Business Forum held in Samarkand, Uzbekistan.

Throughout 2022, the global landscape was marked by the far-reaching impacts of the Russia-Ukraine conflict, resulting in widespread price hikes and disruptions in supply chains across the globe. However, NLB Banka persevered and successfully upheld its commitment to delivering tailored solutions to its clients, ensuring smooth facilitation of international trade operations.

Receiving this award for the seventh consecutive year is a testament to NLB Banka’s unwavering dedication to excellence and innovation within the banking industry. Vesa Kuqi Gagica, the Head of the Division for Payments and Treasury at NLB Banka, expressed gratitude by stating, “We are privileged to accept this award once again, recognizing NLB Banka as the most active bank in issuing guarantees throughout 2022. The TFP program empowers our clients to expand their market knowledge, create global partnerships, and thrive in new territories.”

NLB Banka will continue to strengthen its cooperation with the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) in order to support its clients to improve and expand their international commercial activities.

Të ngjashme