KDI: Kompania që është në listë të zezë fiton kontratë përmes UNOPS

Prishtinë | 04 Shk 2022 | 11:52 | Nga Ekonomia Online

Instituti Demokratik i Kosovës njofton se me vendim të Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP), më 1 shkurt të vitit 2021, kompania Interlab Sh.P.K është futur në Listën e Zezë të operatorëve ekonomikë.

Rregullat e prokurimit përcaktojnë që kompanitë që futen në listë të zezë nuk kanë të drejtë të ofertojnë apo të fitojnë kontratë për një periudhë deri njëvjeçare.

“Sidoqoftë, kjo kompani, pak ditë para se të bëhej një vit, më 13 janar 2022 ka fituar një kontratë në vlerë prej rreth 350,000 dollarë nga UNOPS, organizatë kjo të cilën Qeveria e Kosovës e kontraktoi për të menaxhuar me blerje të disa produkteve dhe shërbimeve për të luftuar pandeminë COVID 19.

Sipas Ligjit për Prokurim Publik, nëse një kompani gjatë procesit të tenderimit bën ndonjë falsifikim të dokumentacionit ose paraqet ndonjë deklaratë të rreme, atëherë mund të futet në Listë të Zezë për një periudhë maksimale prej 12 muajsh”, thuhet në njoftim.

Vendimi merret nga OSHP, pas kërkesës nga autoriteti kontraktues. Në rastin e Interlab SH.P.K, kërkesa për ta futur në listë të zezë ishte bërë nga SHSKUK, dhe e njëjta ishte aprovuar nga OSHP.

Gjatë periudhës së diskualifikimit, kompania Interlab nuk ka pasur të drejtë që të ofertojë dhe të fitojë kontratë në aktivitete të prokurimit.

Gjatë vitit 2020, Kuvendi i Kosovës i ka miratuar disa kredi ndërkombëtare me Asociacionin Ndërkombëtar për Zhvillim (IDA) i cili është pjesë e Bankës Botërore.

Sipas marrëveshjes, prokurimi i disa produkteve mjekësore ka kaluar tek Zyra e Kombeve të Bashkuara për Shërbime të Projekteve (UNOPS). Për të menaxhuar me shërbimet e prokurimit në kuadër të kësaj marrëveshje, Kosova do t’i paguajë UNOPS-it një buxhet prej rreth një milion Euro. Megjithatë, sipas marrëveshjes UNOPS realizon prokurimet duke zbatuar procedurat e saj të prokurimit dhe jo Ligjin për Prokurim Publik. përkundër që blen me para nga buxheti i Kosovës.

KDI ngrehë shqetësimin që prokurimet të cilat realizohen përmes UNOPS duhet të përfillin rregullat dhe ligjet e Kosovës, sepse nëse në të kundërën ato do mund të nxisin kompanitë e papërgjegjshme të tentojnë të marrin kontrata.

KDI i rekomandon Ministrisë së Shëndetësisë, që si implementuese e projektit “Projekti Emergjent COVID-19 për Kosovën” të punojë ngushtë me UNOPS dhe të kërkojë që gjatë blerjeve të merren parasysh ligjet e Republikës së Kosovës, sidomos Ligji për Prokurimin Publik dhe dispozitat që rregullojnë diskualifikimin dhe përshtatshmërinë e operatorëve ekonomik.

Fjalë Kryesore:

Të ngjashme