Mbahet Takimi i 230-të i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë | 23 Maj 2023 | 15:34 | Nga Ekonomia Online

Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), i udhëhequr nga Kryesuesi Jetish Maloku, mbajti Takimin e 230-të me radhë, sipas rendit të paraparë të ditës.

Këshilli Prokurorial i Kosovës filloi takimin e sotëm me prezantimin e raporteve të kryeprokurorëve të prokurorive të vendit për periudhën janar-mars 2023, raporte këto, që u aprovuan nga anëtarët e KPK-së.

Më pas, KPK-ja mori vendim për shpalljen e konkursit për pozitën e kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Gjakovë, nga data 1 qershor 2023, me ç’rast themeloi Panelin Vlerësues dhe Komisionin për Rishqyrtim, si dhe vendosi për hapjen e shpalljes së brendshme për avancimin e dy (2) prokurorëve në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës (PSRK).

Anëtarët e Këshillit Prokurorial miratuan edhe raportin e Komisionit për avancimin e pesë (5) prokurorëve në Departamentin e Krimeve të Rënda në Prokurorinë Themelore të Prishtinës dhe aprovuan kërkesën e kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore të Mitrovicës për transferimin e përkohshëm të dy (2) prokuroreve nga Prokuroria Themelore e Ferizajt, si dhe morën vendim për hapjen e shpalljes së brendshme për transferimin e përhershëm të dy prokurorëve në këtë prokurori.

Gjithashtu, Këshilli Prokurorial i Kosovës miratoi dy raporte të Komisionit të Vlerësimit të Performancës për gjashtëmbëdhjetë (16) prokurorë me mandat të përhershëm dhe aprovoi një marrëveshje vullnetare për shkeljen e supozuar disiplinore ndaj një prokurori në Prokurorinë Themelore në Prizren.

Të ngjashme