Adem Grabovci mbrohet në heshtje në gjykimin e rastit “Pronto”

Prishtinë | 04 Nën 2019 | 11:01 | Nga Ekonomia Online

Ish-shefi i grupit parlamentar të PDK-së, Adem Grabovci, është mbrojtur në heshtje në rastin e njohur si “Pronto”.

Në seancën e së mërkurës, pasi që trupi gjykues ka administruar si prova, propozimet e prokurores së rastit, Drita Hajdari, seanca ka vazhduar me marrjen në pyetje të të akuzuarve.

Por, Adem Grabovci, ka thënë se do të mbrohet në heshtje.

Ndryshe, në seancën e së hënës, prokurorja Drita Hajdari, ka propozuar që të administrohen si prova, dokumente të ndryshme që lidhen me përzgjedhjen e kryeshefit ekzekutiv të ndërmarrjes “Trainkos” dhe “Ifrakos”, procese këto që kishin ndodhur në vitet 2011 dhe 2012.

Këto propozime, prokurorja Hajdari i ka bërë në seancën e së hënës në Gjykatën Themelore në Prishtinë, në gjykimin e rastit të njohur si “Pronto”, në të cilin akuzohen ish-deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, ish-ministri i Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, Besim Beqaj, ish-deputeti i PDK-së, Zenun Pajaziti, dhe tetë të akuzuar të tjerët.

Ata akuzohen për veprën penale “Shkelja e statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës në bashkëkryerje”, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Prokurorja Hajdari, ka thënë se këto prova janë pjesë e raportit policor, i propozuar që të administrohet si provë në aktakuzë.

“Në disa shkresa të këtij raporti është thirr edhe avokati mbrojtës në seancën e kaluar. Kur i kom listuar në shkesat përcjellëse këto prova nuk i kom përmend, por këto lidhen edhe me dëshmitarët që jon dëgju seancën e kaluar”, ka thënë prokurorja Hajdari.

Ajo ka përmendur më pas provat që ajo propozon që të administrohen si prova.

“Në kuadër të këtij raporti propozoj që të administrohen si provë, shkresa e Ndërmarrjes ‘Trainkos’, nr741 i datë 11.10.2016. Konkursi për pozitën e shefit ekzekutiv. Raport mbi vlerësimin, rangimin dhe krijimin e listës së ngushtë të kandidatëve në konkursin për pozitën kryeshef ekzekutiv në ‘Trainkos’, i datës 07.12.2011. Vendimi për përzgjedhjen e Ruzhdi Morinës si kryeshef i ‘Trainkos’, i datës 27.12.2011. Lista e të punësuare në ‘Trainkos’”, ka thënë prokurorja Hajdari.

Gjithashtu, ajo ka propozuar që të administrohen si prova edhe punësimet që kanë të bëjnë me ndërmarrjen publike “Infrakos”.

“1. Shkresa e ‘Infrakos’, e datës 23.09.2016. Nën 2. Konkursi për kryeshef ekzekutiv. 3. Regjistri i aplikantëve për kryeshef ekzekutiv, i datës 30.11.2011. Nën 4, raporti për vlerësim dhe rangimin dhe krijimin e listës së ngushtë të aplikantëve në konkursin për pozitën e kryeshefit ekzekutiv, i datës 19.12.2011. Nën 5, vendimi për përzgjedhjen e Agron Thaqi si kryeshef ekzekutiv i ‘Infrakos’, me 13 janar 2012 dhe nën 6, lista e të punësuarve në vitin 2011”, ka thënë prokurorja Hajdari.

Ajo ka deklaruar se arsyeja se pse i propozon këto prova është që dëshmitarët e dëgjuar në seancën e kaluar, njëri si kryesues i bordit në “Trainkos”, e tjetri në “Infrakos”, kanë dëshmuar për procedurat e përzgjedhjes së bordit dhe kryeshefit ekzekutiv në këto ndërmarrje publike, raporton Betimi për Drejtësi.

Mirëpo, sipas saj, është parë se këtyre dëshmitarëve nuk u kujtohen datat kur janë përzgjedhur kryeshefi në ndërmarrjen “Trainkos”, e as data e zgjedhjes së kryeshefit të ndërmarrjes “Infrakos”.

“Në një moment ata thanë se bordet në ndërmarrjet e tyre ishin të kompletuara, andaj kishin fuqi ligjore për ta zgjedhur kryeshefin ekzekutiv. Bazuar në vendimin e Qeverisë së Kosovës, për anulimin e konkursit për drejtorë të Ndërmarrjeve Publike Qendrore dhe vazhdimin e mandatit të tyre, vendim ky i datës 21 dhjetor 2011, i propozuar që të administrohet si provë në aktakuzë, rezulton se pas kësaj date, nuk ka ekzistuar asnjë pengesë juridike, për përzgjedhjen e kryeshefave ekzektuivë, meqë bordeve u është vazhduar mandati dhe ata dispononin me fuqinë juridike për përzgjedhjen e kryeshefave ekzektuvë. Që të dy janë siç kam cekur më herët, në ndërmarrjen “Trainkos”, është zgjedhur kryeshefi më 27 dhjetor 2011, dhe në “Infrakos”, më 13 janar 2012, do të thotë që të dy pas 21 dhjetorit kur bordeve u është vazhduar mandati”, ka thënë prokurorja Hajdari.

Ajo ka thënë se për vërtetimin e plotë të gjendjes faktike, konsideron se këto prova duhet të administrohen.

Por, këto prova i kanë kundërshtuar mbrojtësit e të akuzuarve në këtë rast.

Mbrojtësi i Adem Grabovcit, avokati Florent Latifaj, ka thënë se nuk e din se çfarë ndikimi ka pasur klienti i tij në këto konkurse.

“Në arsyetimin se këtu u fol për dy dëshmitar se ata kanë thënë se ata kanë bo, ata kanë zgjedh, ata kanë pas të drejtë me zgjedh, Qeveria i ka rishpall konkurset, nëse ka të bëj me dëshmitar diçka tjetër, kanë bishtnu diçka, është një procedurë krejt tjetër. Sa i përket të mbrojturin tim, Adem Grabovcit, nuk e di çfarë ndikimi ka pas në Qeveri për këto konkurse. Atëherë cila është lidhmëria e këtyre provave me Adem Grabovcin. Nëse prokuroria mendon që Ademi ka pas ndonjë ndikim në kryeministrin e Kosovës, atëherë ky nuk akuzohet për ushtrim ndikimi”, ka thënë avokati Latifaj.

Kurse, mbrojtësi i Besim Beqajt, avokati Besnik Berisha, ka thënë se prokurorisë i ka “humb topi”.

“Të vetmet pyetje që i ka pas prokuroria për dëshmitarët e kaluar i ka pas “a ju kujtohet” dhe “a jeni në dijeni për vendimin e Qeverisë për anulimin e konkurseve për ndërmarrjet publike. Sot, aktakuza po kthehet për kryeshef ekzektuiv të cilat në kundërshtimin e tyre thoshte se këta nuk jon këtu për kryeshefa ekzekutiv. E drejtë fondamentale për dikë që akuzohet është të ketë saktësi për akuzën sepse nuk mund të mbrohet në mënyrë efikase. Për me saktësu edhe për neve, a është zoti Beqaj dhe Grabovci këtu për përzgjedhjen e kryeshefave ekzekutiv në Trainkos dhe Infrakos, apo jon këtu për shkak të anulimit të një konkursi të Qeverisë së Kosovës, për të cilin prokuroria nuk ka guxu me thirr shefin e tyre asnjëherë për anulimin e atyre konkurseve”, ka thënë Berisha.

Ndryshe, në maj të këtij viti, Gjykata e Apelit ka refuzuar ankesat e avokatëve mbrojtës, duke e lënë kështu në fuqi aktakuzën e ngritur nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK).

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, në aktvendimin e kundërshtuar, gjykata e shkallës së parë, ka dhënë në mënyrë të mjaftueshme për këtë fazë të procedurës penale, arsye lidhur me dyshimin e bazuar mirë, rreth provave të kundërshtuara, dhe se drejt ka vërtetuar se ekzistojnë prova të mjaftueshme të pranueshme në aspektin ligjor-procedural, për të vazhduar më tutje. Sipas Apelit, se a do të vërtetohet fajësia e tyre, mbetet të shqyrtohet gjatë fazave të ardhshme të procedurës penale dhe shqyrtimit kryesor të çështjes, e që në këtë fazë të procedurës penale fajësia nuk mund të supozohet as nga gjykata, e as nga palët.

Gjykata Themelore në Prishtinë, më 3 prill 2019, e kishte konfirmuar aktakuzën ndaj Adem Grabovcit, Besim Beqajt, Zenun Pajazitit dhe të tjerëve në rastin e njohur “Pronto”, pasi që kishte refuzuar kërkesën e mbrojtjes për hudhjen e aktakuzës dhe kundërshtimin e provave.

Ndryshe, në seancën që ishte mbajtur më 4 shkurt 2019, mbrojtja e të akuzuarve Adem Grabovci, Besim Beqaj, Zenun Pajaziti dhe të tjerëve në rastin e njohur “Pronto”, e kishte kundërshtuar aktakuzën.

Kurse, në seancën fillestare të mbajtur më 15 nëntor 2018, të akuzuarit ishin deklaruar të pafajshëm.

Në mesin e 11 të akuzuarve janë, ish-shefi i grupit parlamentar të PDK-së, Adem Grabovci, ish-ministri i Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, Besim Beqaj, deputeti aktual i PDK-së, Zenun Pajaziti, ish-kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Prizrenit, Nijazi Kryeziu, ish-shefja e Njësisë për furnizim në Ministrinë e Shëndetësisë, Arbenita Pajaziti, ish-sekretari i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ilhami Gashi, ish-zëvendësministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Fatmir Shurdhaj, ish-këshilltari politik në MPB, Sedat Gashi, Ismet Neziraj, Xhavit Dakaj dhe Rexhë Abazi.

Ata akuzohen për kryerjen e veprës penale “Shkelja e statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës në bashkëkryerje”, nga neni 193 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së, lidhur me nenin 31 të KPRK-së, prej të cilave disa prej veprave kanë mbetur në tentativë.

Sipas aktakuzës, të pandehurit kanë keqpërdorur pozitat e tyre zyrtare duke bashkëpunuar në mes vete për dhënien e privilegjeve dhe përparësive kundërligjshme personave të cilët kanë konkurruar në funksione të rëndësishme, siç janë: drejtor për Ndërmarrjet publike qendrore, Kryeshef Ekzekutiv i Agjencisë së Regjistrimit në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Kryeshef i Agjencisë për produkte medicinale dhe Koordinator i Qendrës së Regjistrimit Civil në Komunën e Klinës, duke mohuar dhe kufizuar liritë dhe të drejtat e kandidatëve të tjerë, të garantuara me ligj. Në aktakuzë është trajtuar çështja penale e punësimeve dhe ndarjes së posteve, të bazuara në përkatësinë partiake dhe raporte personale, për të cilin problem për një kohë të gjatë alarmojnë qytetarët e Kosovës, Agjencitë për zbatimin e ligjit si dhe mediat dhe shoqëria civile.

Ky rast ishte publikuar nga mediat publike, duke zbuluar veprimet dhe metodat e punësimit brenda grupeve të ngushta interesi, në bazë të së cilës është nisur hetimi i prokurorisë, i cili rezultoi me ngritjen e aktakuzës.

Kjo vepër për të cilën akuzohen këta zyrtarë dhe ish-zyrtarë, sipas nenit 193, paragrafit 4 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, është e dënueshme prej 6 muaj deri në 5 vjet burgim. Protagonisti kryesor i asaj që është quajtur si “Afera Pronto”, ka qenë ish-deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Adem Grabovci.

Në vitin 2011, për herë të parë ishin publikuar në media bisedat nga disa përgjime të EULEX-it, e ku Grabovci dëgjohej duke biseduar ndër të tjerash edhe me presidentin aktual Hashim Thaçin, kryeparlamentarin Kadri Veseli dhe persona të tjerë të politikës, kryesisht të PDK-së.

Grabovci në atë kohë ishte duke u hetuar nga ana e EULEX-it për vepra korruptive në cilësinë e zëvendësministrit të Ministrisë së Transportit dhe Telekomunikacionit, mirëpo këto hetime ndaj tij ishin mbyllur në mungesë të provave.

Në këto përgjime që përfshijnë një periudhë prej dy muajve, nëntor – dhjetor 2011, Grabovci dhe bashkëbiseduesit e tij, mes të cilëve edhe ministri aktual Besim Beqaj, deputeti i PDK-së, Zenun Pajaziti dhe disa persona tjerë, dëgjohen duke diskuar punësimet e personave të afërt me PDK-në në institucione të ndryshme si anëtarë bordesh, drejtorë ndërmarrjesh e agjencish të pavarura.

Fjalë Kryesore:

Të ngjashme